Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv”

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Europeiska arbetsmiljöbyrån delar ut filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” för den bästa arbetsrelaterade dokumentärfilmen. Priset delas ut som en kategori inom dokumentärfilmfestivalen Doclisboa i Lissabon i Portugal. Doclisboa är en del av Doc Alliance – ett kreativt partnerskap mellan sju ledande europeiska dokumentärfilmsfestivaler. Från 2009 till 2019 delades priset ut på Leipzigs internationella festival för dokumentärfilm och animerad film.

Prissumman är på 5 000 euro. Därutöver finansierar EU-Osha undertextningen av de vinnande filmerna på flera europeiska språk, som kan användas av regissörerna och distribueras till EU-Oshas nätverk av nationella kontaktpunkter i EU-medlemsländerna och till andra europeiska länder.

Utmärkelsen belönar en dokumentär som sätter fokus på människan i ett föränderligt arbetsliv. Filmen bör skildra hur politiska och ekonomiska förändringar påverkar vårt sätt att arbeta och leva, eller ta upp arbetsrelaterade ämnen såsom fysiska eller psykosociala arbetsförhållanden eller befintliga och nya arbetsmiljörisker.

Information om regler, villkor och tidsfrister för ansökan finns på webbplatsen för Doclisboa.

Filmkriterier

Pristagare: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023