Datavisualisering

Verktygen för datavisualisering visar fakta och statistik om en rad olika arbetsmiljöfrågor runtom i Europa, bland annat om riskhantering, arbetsförhållanden, befolkningsutveckling, hälsoeffekter, politik och strategier.

De användarvänliga verktygen visar viktiga resultat och data som kan filtreras efter land, sektor och andra variabler.