Undersökningar och statistik om arbetsmiljö

Här hittar du fakta och siffror om arbetsmiljö. Underlaget för informationen är resultaten från viktiga europeiska projekt och EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener).

Resultaten presenteras i våra användarvänliga datavisualiseringsverktyg. Detta ger en ögonblicksbild av hanteringen av risker på arbetsplatsen, arbetsvillkor, demografi samt politik och strategier på arbetsmiljöområdet.

Vi genomför också opinionsundersökningar som hjälper oss att förstå vad människor tycker om sin arbetsmiljö. Resultaten hittar du här nedanför.

Att samla in fakta och siffror är en hörnsten i vårt arbete, och resultaten hjälper beslutsfattare och forskare att kartlägga framväxande tendenser.