Priser

Läs mer om priset för goda praktiska lösningar – en av höjdpunkterna i EU-Oshas kampanj Ett hälsosamt arbetsliv – och filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv”.

Priset för goda praktiska lösningar går till ledande exempel på chefer och anställda som arbetar tillsammans för att skapa en bra arbetsmiljö. Genom att lyfta fram fördelarna med bra arbetsmiljö hjälper priset fler företag att förstå att detta är en viktig del av deras verksamhet. Bidrag välkomnas från alla europeiska arbetsgivare och arbetstagare samt från arbetsmarknadens parter, yrkesverksamma på arbetsmiljöområdet och arbetsmiljörådgivare.

Filmpriset ”Ett hälsosamt arbetsliv” delas ut till den bästa dokumentären med arbetsmiljötema på dokumentärfilmsfestivalen Doclisboa. Bidragen ska öka medvetenheten om arbetsmiljö och fokusera på människan i ett föränderligt arbetsliv. Tidigare pristagare har inspirerats av många olika områden av arbetslivet.