I fokus

14/12/2018
Varnings- och vaktsystem kan ge tidiga varningar om nya och framväxande risker och arbetsrelaterade sjukdomar till aktörer och beslutsfattare på arbetsmiljöområdet. I rapporten analyseras ingående en rad...
12/12/2018
Webbplattformen OiRA – Online interactive Risk Assessment – innehåller ny infografik för att uppmuntra hårfrisörer att bedöma arbetsmiljöriskerna och vidta förebyggande åtgärder. Infografiken sammanfattar de...
07/12/2018
Arbetstagarna i Europa drabbas av negativa konsekvenser av psykosociala risker, stress eller belastningsbesvär oftare än av något annat arbetsrelaterat hälsoproblem. Problemen kan få allvarliga följder för...
05/12/2018
Det är dags att avsluta den första delen av kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt . Samtidigt som vi arbetar med att ta fram ännu en tuff plan för 2019, blickar vi bakåt mot...
Rekommenderade resurser