25 years

I fokus

23/05/2019
EU-OSHA’s celebration of our 25 th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver...
15/05/2019
Användning av stordata i kombination med maskininlärningsteknik blir allt vanligare på Europas arbetsplatser. I två nya diskussionsunderlag granskas fördelarna och de potentiella riskerna för arbetsmiljön med...
08/05/2019
Den 9 maj varje år firar Europa idén om harmoni, fred och sammanhållning mellan de europeiska medborgarna, som Robert Schuman var först ut att presentera i det numera historiska talet i Paris år 1950 . Hans...
06/05/2019
Merparten av Europas företag utgörs av mikro- och småföretag som sysselsätter cirka hälften av arbetskraften. Men deras arbetstagare är särskilt sårbara när det gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterad...
Rekommenderade resurser