Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

I fokus

20/08/2015
Elen är en självklar och viktig del av vår vardag, även på arbetsplatsen. Men om den inte hanteras rätt kan det leda till att arbetstagare skadas eller förolyckas och egendomsskador kan uppstå. Det finns enkla...
18/08/2015
Med OSHwiki får de som arbetar med arbetsmiljöfrågor en utmärkt möjlighet att utbyta specialkunskaper och samarbeta på nätet. Artiklarna i OSHwiki skrivs av ackrediterade personer som arbetar eller forskar...
12/08/2015
Läs om varför vi driver våra kampanjer Ett hälsosamt arbetsliv , hur du kan engagera dig och vilka nedladdningsbara praktiska verktyg och resurser som finns. Eller du är kanske intresserad av att få veta hur...
28/07/2015
Mikroföretag och småföretag är mycket viktiga för den europeiska ekonomin. 2013 var 99,8 procent av alla icke-finansiella EU-företag små eller medelstora företag. EU-Oshas projekt "Förbättrad arbetsmiljö i...
Rekommenderade resurser