I fokus

16/12/2019
Den digitala teknikens fantastiska potential håller på att förvandla våra arbetsplatser, men vad betyder det för arbetarnas säkerhet och hälsa? I vår nya broschyr ges en översikt över vårt pågående arbete om...

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
EU-Osha vill efter det avslutande toppmötet tacka alla sina partner för deras medverkan i 2018–2019 års framgångsrika kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt . Det var deras...

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

09/12/2019
Tvådagarsevenemanget i Bilbao förde samman politiska beslutsfattare, arbetsmarknadens parter, officiella samarbetspartner i kampanjen, mediepartner och andra intressenter för att fira att kampanjen Friska...