I fokus

souce: napofilm.net

07/07/2020
Två kombinerbara resursverktyg för att ta itu med belastningsbesvär på arbetsplatsen finns nu tillgängliga på många språk. Samtalsöppnaren på temat belastningsbesvär kan användas för att få igång...
01/07/2020
Tyskland kommer att inneha ordförandeskapet – ett av EU:s viktigaste beslutande organ – till och med den 31 december 2020. Landet tar över från Kroatien och är det första i en ny ordförandeskapstrio under ett...

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Fysiskt krävande arbete – exempelvis hantering av patienter – ökar risken för belastningsbesvär, vilket gör detta till ett vanligt problem bland vårdpersonal, som ofta rapporterar om besvär i rygg, nacke,...