I fokus

20/02/2017
Världsdagen för social rättvisa , den 20 februari, är ett fantastiskt tillfälle att erkänna och främja de pågående insatserna för att upprätta en europeiskt pelare för sociala rättigheter. I det snabbt...
15/02/2017
Napo för lärare undervisar barn i låg- och mellanstadiet om vikten av en god arbetsmiljö. Dessa webbaserade verktygssatser där den sympatiska tecknade figuren Napo och hans filmer ingår finns på många språk,...
03/02/2017
Världscancerdagen den 4 februari 2017 är en global händelse som förenar människor över hela världen i en uppmaning att agera för att förebygga och bota cancer. Ungefär 1,6 miljoner människor i arbetsför ålder...
23/01/2017
Den 23 januari 2017 håller Europeiska kommissionen en konferens om den europeiska pelaren för sociala rättigheter som kommer att vara en viktig milstolpe för att avsluta det offentliga samråd som inleddes i...
Rekommenderade resurser