I fokus

14/08/2017
Småföretagen är ryggraden i EU:s ekonomi. Men hantering av arbetsmiljö kan vara en utmaning för småföretag som inte har resurserna eller kunskaperna till detta. Därför har EU-Osha lanserat ett omfattande...
11/08/2017
Internationella ungdomsdagen , den 12 augusti 2017, lyfter fram de utmaningar som möter unga människor överallt i världen. Unga i åldern 18 till 24 är särskilt utsatta för arbetsmiljörisker, med en 40 procents...
03/08/2017
Att skydda alla arbetstagares intressen oavsett ålder är särskilt viktigt mot bakgrund av den europeiska pelaren för sociala rättigheter , som syftar till rättigheter som lika möjligheter och rättvisa...
31/07/2017
Arbetar du som förare, eller är du chef över förare? I den senaste Napo-filmen hanteras några av de arbetsmiljörisker som yrkesförare står inför. På ett lättsamt sätt tar filmen upp ämnen som underhåll, dåliga...
Rekommenderade resurser