I fokus

25/05/2020
Europeiska veckan mot cancer den 25–31 maj sprider information om förebyggande av cancer, tillgång till behandling och stöd till dem som överlevt cancer. För att uppmärksamma veckan presenterar EU-Osha sina...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Vad fungerar effektivt när det gäller att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär? I vår nya rapport identifieras 25 olika initiativ som används i 14 länder, allt från kampanjer för att öka medvetenheten...

© EU-OSHA

13/05/2020
Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna. Verktyget består av fyra grupper av...