I fokus

14/09/2018
EU-Oshas workshop ”Protecting workers in the Online Platform Economy ” (arbetstagarskydd i internetplattformsekonomin) fokuserade på resultaten av en studie om regleringen av arbetsmiljörisker som...
10/09/2018
Som en del av Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjen 2018–2019 har EU-Osha gett ut två faktablad, som finns på flera språk. ”Lagstiftningsram för farliga ämnen på arbetsplatser” ger en tydlig och praktisk översikt...
03/09/2018
Sexuella trakasserier och våld på arbetsplatsen får ofta mycket allvarliga konsekvenser för offren. Två infografikbilder visar viktiga data om dessa frågor. Begreppen förklaras i bilderna och behovet av att ta...
23/08/2018
Kampanjpartner för ”nollvisionen” från hela världen samarbetar för att få bort arbetsrelaterade olyckor, skador och sjukdomar. Fallstudier från företag i Tyskland , Storbritannien och Saudiarabien visar att...
Rekommenderade resurser