I fokus

19/06/2018
Arbetsmiljöarbetet kan vara en stor utmaning för mikro- och småföretag. Vilka strategier, program och verktyg är effektivast när det gäller att förbättra arbetsmiljön i mikro- och småföretag? Och vilken hjälp...
14/06/2018
2017 präglades av EU-Oshas fortsatta engagemang för att förbättra arbetsmiljön runt om i Europa. Kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet avslutades och arbetsmiljöbyrån nådde också...
07/06/2018
Europeiska arbetsmiljöbyrån har publicerat två nya granskande artiklar, den ena om de arbetsmiljörisker som uppstår på arbetsplatser runtom i Europa till följd av e-handelns snabba tillväxt, och den andra om...
25/05/2018
Vilka svårigheter möter personer som har haft cancer när de ska återgå till arbetet? Vilka problem kan arbetsgivarna möta? EU-Oshas forskning strävar efter att besvara dessa frågor och fastställa vad som...
Rekommenderade resurser