I fokus

21/03/2019
Som ett led i kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt har EU-Osha tagit fram ett informationsblad om ett viktigt ämne på detta område. Manufactured nanomaterials in the...
11/03/2019
EU-Oshas omfattande partnernätverk och det nära samarbetet med över 30 länder har varit avgörande för att främja en riskförebyggande kultur i Europa de senaste 25 åren. Även om utvidgningen av EU år 2004 förde...
08/03/2019
Årets tema för Internationella kvinnodagen fokuserar på innovativa sätt att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. Effektiva strategier för att uppnå sådana utmanande mål är kopplade till att öka...
04/03/2019
EU-Osha välkomnar den nya appen Vision Zero . Den släpps inom ramen för den globala nollvisionskampanjen med samma namn, som Internationella organisationen för social trygghet (ISSA) står värd för. Appen...
Rekommenderade resurser