I fokus

11/10/2018
För att anknyta till kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt har arbetsmiljöbyrån tagit fram nya informationsblad om två viktiga ämnen på detta område. Practical tools and...
05/10/2018
EU-Oshas kampanjverktygslåda har fått en uppfräschning inför kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt 2018–2019. Verktygslådan ger praktiska råd om att driva en effektiv kampanj...
02/10/2018
Den 22 oktober drar EU-Osha med partner igång Europeiska arbetsmiljöveckan för att uppmuntra till en aktiv och deltagande hantering av säkerheten kring farliga ämnen. Veckan är en viktig milstolpe i den...
28/09/2018
Den här sammanfattningen lyfter fram vad experterna sade vid högnivåkonferensen ”When size matters … the way forward in improving occupational safety and health in Europe’s micro and small enterprises (MSEs...
Rekommenderade resurser