I fokus

13/06/2017
EU-Oshas årsrapport beskriver de viktigaste aktiviteterna under 2016. För att ge några exempel från förra året: EU-Osha publicerade slutsatserna av den senaste europeiska företagsundersökningen om nya och...
07/06/2017
Europeiska unionen går inte att förstå utan flerspråkighet, och denna språkmångfald är avgörande även för EU-Osha i egenskap av en tongivande och erkänd aktör när det gäller att främja säkra och hälsosamma...
02/06/2017
The European Commission has launched a public consultation in the context of the evaluation of the four EU agencies under the remit of DG Employment. The four agencies are: - The European Agency for Safety and...
25/05/2017
Rapporten täcker tre större europeiska undersökningar och analyserar ingående hur arbetsmiljöfrågor hanteras på arbetsplatser runtom i Europa. Den ger en samlad bild genom att sammanföra företagens syn på...
Rekommenderade resurser