I fokus

15/05/2019
Användning av stordata i kombination med maskininlärningsteknik blir allt vanligare på Europas arbetsplatser. I två nya diskussionsunderlag granskas fördelarna och de potentiella riskerna för arbetsmiljön med...
08/05/2019
Den 9 maj varje år firar Europa idén om harmoni, fred och sammanhållning mellan de europeiska medborgarna, som Robert Schuman var först ut att presentera i det numera historiska talet i Paris år 1950 . Hans...
06/05/2019
Merparten av Europas företag utgörs av mikro- och småföretag som sysselsätter cirka hälften av arbetskraften. Men deras arbetstagare är särskilt sårbara när det gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterad...
26/04/2019
Detta år uppmärksammar Världsdagen för arbetsmiljö arbetets framtid och dess inverkan på arbetsmiljön. Dagen firas den 28 april varje år, och genom den förs en global kampanj för att främja säkerhet, hälsa och...
Rekommenderade resurser