I fokus

Image by Irén Nemess from Pixabay

08/04/2020
Fem diskussionsunderlag från EU-Osha kartlägger sektorer där arbetstagare löper hög risk för att exponeras för biologiska agenser: djurrelaterade yrken, avfallshantering och rening av avloppsvatten, åkerbruk,...

source: napofilm.net

07/04/2020
I detta korta videoklipp tar den tecknade figuren Napo upp covid-19-pandemin. Napo har ett enkelt budskap till alla de miljontals viktiga arbetstagare vars arbeten inte kan utföras hemifrån: tvätta händerna...

Source: hsa.ie

06/04/2020
Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community! This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-...