I fokus

01/07/2020
Tyskland kommer att inneha ordförandeskapet – ett av EU:s viktigaste beslutande organ – till och med den 31 december 2020. Landet tar över från Kroatien och är det första i en ny ordförandeskapstrio under ett...

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Fysiskt krävande arbete – exempelvis hantering av patienter – ökar risken för belastningsbesvär, vilket gör detta till ett vanligt problem bland vårdpersonal, som ofta rapporterar om besvär i rygg, nacke,...

Image by Gerd Altmann from Pixabay

18/06/2020
Den globala handelns intensifiering under de senaste årtiondena har lett till att de gränsöverskridande leverantörsförbindelserna ökat. Detta har också medfört att företagen i medlemsstaterna tenderar att...