Att identifiera framväxande risker

©EU-OSHA/Filip De Smet

Sektorsspecifika riskbedömningsverktyg för mikro- och småföretag.

© EU-OSHA / Photo Competition 2009 / Paolo Zitti

I fokus

Source: VAKOS XT, a.s.

23/01/2020
The Czech pharmaceutical company VAKOS XT, a.s., became one of this year’s Good Practice Awards winners for developing measures to protect police and rescue services personnel from exposure to illegal...
16/01/2020
De ständiga förändringarna i arbetslivet för med sig nya risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det är viktigt att företagen och medlemsstaterna kommunicerar och utbyter god praxis och når ut till...

Source: Eiffage Infrastructures

09/01/2020
The French road construction and maintenance company Eiffage Infrastructure received a Good Practice Award 2018-19 for developing a system that removes completely the risks of workers and the environment...