I fokus

01/01/2018
Den 1 januari 2018 tar Bulgarien över stafettpinnen för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från det tidigare ordförandelandet Estland. Den nuvarande ordförandeskapstrion, där även Österrike ingår,...
15/12/2017
2018 närmar sig och i och med årsskiftet är det snart dags för kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om farliga ämnen och att...
12/12/2017
Videon om ”OiRA-riskbedömningen i fyra steg”, som framställts inom ramen för OiRA-projektet (projektet för interaktiv riskbedömning online), har släppts på engelska med undertexter. I videon framhålls, med...
07/12/2017
EU-Oshas kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet nådde sin kulmen vid toppmötet i Bilbao i Spanien. En sammanfattning av konferensen, inspelningar av samtliga sessioner, presentationer, cv...
Rekommenderade resurser