I fokus

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

20/11/2019
Situationer där besvärliga personer ska hanteras, repetitiva arm- och handrörelser och lyft och förflyttning av människor eller tunga laster – det här är riskfaktorer som företagen alltjämt ofta rapporterar...

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
I vår nya övergripande europeiska översiktsrapport och sammanfattning behandlas hur belastningsbesvär påverkar Europas arbetskraft, samhälle och ekonomi. Dessa publikationer ingår i ett storskaligt EU-Osha-...
12/11/2019
EU-Osha och dess partner och intressenter samlas i Bilbao för den sista milstolpen i 2018–2019 års kampanj – Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt . Under toppmötet hyllas kampanjens...