You are here

I fokus

26/07/2016

Ett hälsosamt arbetslivs egen filmhjälte Napo tar oss med till en hälsosam framtid. I den här nya filmen ser vi Napo som har fått förmågan att resa i tiden. Med sin nya förmåga utforskar han både gångna tider och framtiden, och upptäcker viktiga aspekter av hur arbetsplatser kan göras både mer hälsosamma och mer produktiva i samband med en åldrande arbetskraft.

07/07/2016

Arbetar din organisation aktivt med arbetsmiljöfrågor och är medveten om vikten av ett hållbart arbetsliv mot bakgrund av en åldrande arbetskraft? I så fall vill vi uppmana er att delta i tävlingen Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder för 2016–2017. Då får fler höra talas om ert positiva arbete.

01/07/2016

Den 1 juli 2016 tar Slovakien över stafettpinnen för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från det tidigare ordförandelandet Nederländerna.

Det slovakiska ordförandeskapet är den andra perioden för den nuvarande ordförandeskapstrion, som förutom Nederländerna också innefattar Malta.

Det slovakiska ordförandeskapet fokuserar på att

23/06/2016

OiRA blir ett allt populärare verktyg för riskbedömning bland mikroföretag och små företag i Europa.

OiRA är ett webbverktyg som har utvecklats av EU-Osha och som mikroföretag och små företag kan använda för att göra riskbedömningar och utarbeta handlingsplaner för förebyggande åtgärder. Det sker genom interaktiva verktyg som är anpassade till användarens bransch, språk och nationella kontext.

21/06/2016

Den första vågen av officiella kampanjpartner har nu gått med i 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet, som är inriktad på hållbart arbetsliv och ett hälsosamt åldrande. Genom att delta i kampanjen kan organisationer gå före och visa vägen för hur åldersfrågor kan hanteras praktiskt på arbetsplatsen. Att bli kampanjpartner medför fördelar som ökad synlighet, tillgång till kampanjverktyg och material, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Pages