I fokus

01/07/2020

Tyskland kommer att inneha ordförandeskapet – ett av EU:s viktigaste beslutande organ – till och med den 31 december 2020. Landet tar över från Kroatien och är det första i en ny ordförandeskapstrio under ett och ett halvt år, tillsammans med Portugal och Slovenien.

Det tyska ordförandeskapet har för avsikt att bekämpa coronaviruset och hantera de ekonomiska följderna av pandemin utan att försumma andra frågor som är viktiga för EU. De övergripande målet är att se till att Europa kommer ut ur krisen starkare och motståndskraftigare än någonsin.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fysiskt krävande arbete – exempelvis hantering av patienter – ökar risken för belastningsbesvär, vilket gör detta till ett vanligt problem bland vårdpersonal, som ofta rapporterar om besvär i rygg, nacke, axlar, armar och händer. Hur bör vi då hantera belastningsbesvären inom vården?

Vårt diskussionsunderlag i ämnet ger en översikt över belastningsbesvären inom vården samtidigt som det kartlägger riskfaktorerna och diskuterar effektiva insatser för att förebygga, minska och hantera dessa besvär.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Den globala handelns intensifiering under de senaste årtiondena har lett till att de gränsöverskridande leverantörsförbindelserna ökat. Detta har också medfört att företagen i medlemsstaterna tenderar att lägga ut en större del av sin verksamhet på underleverantörer.

Detta diskussionsunderlag tittar närmare på de utmaningar och möjligheter som de nuvarande och kommande förändringarna i leverantörsförbindelser medför på arbetsmiljöområdet. Författarna ger exempel på god praxis och diskuterar hur man ska gå vidare.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

De senaste uppgifterna från 2019 års upplaga av den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener) har lagts till i vårt Esener datavisualiseringsverktyg.

För första gången är det möjligt att jämföra resultat från Esener 2019 och Esener 2014 på europeisk nivå och landnivå, per verksamhetssektor eller per företagsstorlek.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Smart personlig skyddsutrustning lovar bättre säkerhet och bekvämlighet på arbetsplatsen genom användning av bättre material eller elektroniska komponenter. Det finns dock hinder som måste övervinnas om utrustningen ska kunna införas med framgång på Europas arbetsplatser. I ett nytt diskussionsunderlag undersöks de möjligheter som öppnas och de risker som dessa nya tekniker medför.

Trots att organisatoriska åtgärder och kollektivt skydd alltid ska prioriteras kan användningen av smart personlig skyddsutrustning vara ett intelligent stöd.

01/06/2020

© EU-OSHA

Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Verktyget består av fyra grupper av indikatorer för flera olika ämnen som rör arbetsmiljö och bland annat omfattar arbetsmiljömyndigheter, nationella strategier, arbetsvillkor och arbetsmiljöstatistik. Du kan visa och jämföra uppgifter, skapa grafik och ladda ner rapporter om särskilda ämnen.

Arbetsmiljöbarometern uppdateras regelbundet med nya indikatorer, data och funktioner.

Pages

Pages