You are here

I fokus

02/05/2016

Den femtionionde upplagan av dokumentärfilmfestivalen DOK Leipzig pågår i år den 31 oktober – 6 november.

Som varje år samarbetar EU-Osha med festivalen genom att presentera filmpriset Ett hälsosamt arbetsliv, ett pris som belönar den bästa dokumentären eller animerade filmen om arbetsrelaterade ämnen. Priset är på 5 000 euro och produktion av 1 000 dvd med undertextning på ett urval EU-språk. 

26/04/2016

Psykosociala risker och arbetsrelaterad stress ses nuförtiden som ett globalt problem som finns i alla länder, inom alla yrken och bland alla arbetstagare.

Stress på arbetsplatsen behöver åtgärdas, först och främst för att skydda arbetstagarnas hälsa och välbefinnande, men också för att värna om företagens produktivitet och konkurrenskraft i Europa och övriga världen.

21/04/2016

EU-Osha välkomnar internationella och alleuropeiska organisationer och företag att ansöka om att bli officiell kampanjpartner under 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Att bli officiell kampanjpartner ger en mängd fördelar, t.ex. alla möjligheter att knyta kontakter, bygga nätverk och utbyta god praxis. Dessutom blir organisationen/företaget synligare och ert engagemang uppmärksammas.

19/04/2016

European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) och EU-Osha har äran att tilldela professor Karina Nielsen den första Eusebio Rial González-utmärkelsen för innovation och praktiska lösningar inom arbetsmiljöpsykologi. Utmärkelsen tillkännagavs förra veckan vid EAOHP-konferensen i Aten, där Karina Nielsen var en av huvudtalarna och presenterade sitt arbete.

15/04/2016

Den 15 april 2016 i Bryssel lanseras 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha), Europeiska kommissionen och det nederländska rådsordförandeskapet. Denna nya kampanj är inriktad på hållbart arbete och hälsosamt åldrande från arbetslivets början, och vikten av att förebygga risker genom hela arbetslivet betonas.

12/04/2016

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) gör just nu en enkät för att få återkoppling på sin verksamhet och vad man åstadkommit. Därför ber vi dig att fylla i det här korta frågeformuläret. Det tar inte mer än 15 minuter. Enkäten genomförs av det nederländska forsknings- och konsultföretaget Panteia på uppdrag av EU-Osha.

Du kan besvara frågorna på engelska, franska, tyska, italienska, spanska eller polska. Berätta vad du tycker om oss.

07/04/2016

Nu går det bra att nominera till Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2016–2017.

Som en del av kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet vill vi att ditt företag/din organisation hör av sig om ni bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete mot bakgrund av en åldrande arbetskraft och främjar ett hållbart arbetsliv.

30/03/2016

Den här rapporten innehåller en översikt över slutsatserna av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande hot (Esener-2), med fokus på arbetsmiljöfrågor i allmänhet och psykosociala risker i synnerhet samt arbetstagarmedverkan i hanteringen av arbetsmiljöfrågor.

Undersökningens svar, som finns tillgängliga via ett interaktivt verktyg, kan delas upp efter arbetsplatsens storlek, sektor och land.

10/03/2016

Inför den officiella lanseringen av 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv är EU-Oshas EU-partnerskapsmöte den 16 mars i Bryssel ett tillfälle för nuvarande och potentiella kampanjpartner såsom företag, arbetsmarknadsparter, personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor och mediepartner att träffas.

Vid mötet får deltagarna möjlighet att titta närmare på erbjudandet om kampanjpartnerskap för 2016–2017, delta i nätverksaktiviteter och utbyta erfarenheter.

Pages