You are here

I fokus

26/09/2016

Den bulgariska yrkesinspektionen har lanserat ett projekt för att öka arbetsgivares och arbetstagares medvetenhet om arbetsmiljöfrågor. Projektet går under namnet ”Optimering och innovation” och bygger på en informationskampanj som genomförs genom att yrkesinspektörer knackar dörr hos företag och berättar om fördelarna med riskbedömning med hjälp av OiRA-verktyg och andra bra metoder för arbetsmiljöarbetet.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Nationell arbetsmiljölagstiftning i medlemsstaterna styrs av EU-lagstiftningen. Detta omfattar bland annat rättsligt bindande EU-direktiv, icke-bindande EU-riktlinjer för att underlätta genomförandet av direktiven och EU-normer.

Läs merom EU:s och de olika ländernas arbetsmiljölagstiftning.

01/09/2016
OSHwiki connecting community

Med OSHwiki får de som arbetar med arbetsmiljöfrågor en utmärkt möjlighet att utbyta specialkunskaper och samarbeta på nätet.

Artiklarna i OSHwiki skrivs av ackrediterade personer som arbetar eller forskar inom arbetsmiljöområdet, men vem som helst kan kostnadsfritt använda OSHwiki och läsa en mängd lärorika artiklar. Plattformen finns dessutom på alla språk och en del artiklar har redan skrivits och översatts till andra språk än engelska av OSHwiki-gruppen.

19/08/2016

EU-Osha välkomnar internationella och alleuropeiska organisationer och företag att ansöka om att bli officiell kampanjpartner under 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Att bli officiell kampanjpartner ger en mängd fördelar, t.ex. alla möjligheter att knyta kontakter, bygga nätverk och utbyta god praxis. Dessutom blir organisationen/företaget synligare och ert engagemang uppmärksammas.

12/08/2016

Internationella ungdomsdagen, den 12 augusti 2016, lyfter fram de utmaningar som möter unga människor överallt i världen.

Unga i åldern 18 till 24 är särskilt utsatta för arbetsmiljörisker, med en 40 procents större förekomst av icke-dödliga skador än bland äldre arbetstagare i alla sektorer. EU-Osha vill ta itu med detta, och som en del av detta engagemang främjar kampanjen 2016–2017 en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

09/08/2016

Visste du att EU-Osha är en av 15 associerade medlemmar i Enterprise Europe Network (EEN) som är världens största stödnätverk för små och medelstora företag?

EEN har tagit fram en databas över affärsmöjligheter som främjar innovation på små och medelstora företag och hjälper dem att växa internationellt. Som associerad medlem bidrar EU‑Osha till att förbättra arbetsmiljön på små och medelstora företag.

Pages