You are here

I fokus

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikroföretag och småföretag är mycket viktiga för den europeiska ekonomin. 2013 var 99,8 procent av alla icke-finansiella EU-företag små eller medelstora företag. EU-Oshas projekt "Förbättrad arbetsmiljö i mikro- och småföretag i Europa" har som mål att identifiera de viktigaste villkoren för att skapa en miljö där betydande förbättringar av arbetsmiljöarbetet kan genomföras. Den kommer att uppnås genom att samla in, analyser och sprida aktuell och ny heltäckande kunskap om och förståelse för hur arbetsmiljön hanteras i mikro- och småföretag i Europa.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

10/06/2015
Welcome to EU-OSHA website

Vi är stolta över att presentera den nya versionen av vår webbplats som fått ett nytt, fräscht utseende och är lätt att surfa på.

Den nya webbplatsen gör det lättare att ta reda på vad vi gör och vad vi kan göra för dig. Den är nära samordnad med EU-Oshas OSHwiki och fullständigt anpassad till mobila tekniker.
Du är välkommen att ta en titt på den nya webbplatsen.


Med vänlig hälsning från oss på EU-Osha

01/06/2015
ICOH Congress Poster

Den 31:a internationella arbetsmiljökongressen hålls mellan den 31 maj och den 5 juni i år på COEX Convention Center i Seoul i Sydkorea.

Huvudtemat för årets kongress är ”Global Harmony for Occupational Health: Bridge the World” och målet är att förbättra arbetsmiljön i hela världen genom att minska klyftan mellan industriländer och utvecklingsländer.

EU-Oshas direktör Christa Sedlatschek deltar i evenemanget med två presentationer:

26/05/2015

Den 31 maj varje år firas den internationella dagen mot tobak som belyser hälsoriskerna i samband med tobaksbruk och uppmanar till effektiva åtgärder för att minska tobakskonsumtionen.

Att röka tobak är känt för att leda till andningsproblem och kardiovaskulära sjukdomar och att det innebär en markant ökad risk för att utveckla vissa cancersjukdomar. Men även exponering för rök i andra hand eller passiv rökning utgör också en betydande orsak till sjukdom, handikapp och död i EU.

Pages