You are here

I fokus

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Den 5 juni var EU-Osha värd för ett evenemang för att fira att byrån i 25 år arbetat tillsammans med sina partner för ett säkrare, hälsosammare och produktivare Europa.

Det var verkligen en speciell stämning när arbetsmiljöbyråns nätverk samlades för anföranden och diskussioner där man såg tillbaka på byråns historia och även blickade framåt.

Vi vill tacka alla som var med och gjorde firandet till en speciell händelse.

Se vår video med evenemangets höjdpunkter

01/07/2019

From 1 July until 31 December 2019, Finland holds the Presidency of the Council of the EU. Working closely with Romania and Croatia, the other members of the current Presidency trio, it seeks to address a competitive and socially inclusive EU, promote action on climate change and protect the security of its citizens.

The Finnish Presidency supports the EU Roadmap on Carcinogens, and it plans to host a conference on preventing work-related cancer in November.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

EU-Oshas OiRA-verktyg riktar sig främst till mikro- och småföretag, men även den multinationella biltillverkaren Daimler har tagit fram och anpassat ett företagsspecifikt verktyg för riskbedömning på arbetsplatsen baserat på OiRA. OiRA-plattformen togs ursprungligen fram för att förse EU-Oshas nationella partner (såsom ministerier eller arbetsmiljöinspektioner) med verktyg för arbetsmiljöriskbedömningar som är branschspecifika och särskilt anpassade till de natio

05/06/2019

© EU-OSHA / Fernando Aramburu Garrido

EU-Osha och dess omfattande nätverk av partner kommer samman i Bilbao den 5 juni för att fira sitt framgångsrika samarbete under de senaste 25 åren för ett säkert och hälsosamt Europa.

Tal och paneldiskussioner kommer att ge de närvarande tillfälle att reflektera över EU-Oshas första 25 år – från det att byrån inrättades och fram till dess att Europaomfattande partnerskap skapades – och över de framtida utmaningarna för arbetsmiljön i Europa.

23/05/2019

EU-OSHA’s celebration of our 25th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver informative facts on work-related issues.  

If you have been following our news, the challenge should not be too difficult. Discover how much you know - take the quiz now!

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Användning av stordata i kombination med maskininlärningsteknik blir allt vanligare på Europas arbetsplatser. I två nya diskussionsunderlag granskas fördelarna och de potentiella riskerna för arbetsmiljön med att använda sådan digital teknik. Den första artikeln handlar om hur man kan använda stordata för att välja ut arbetsplatser för inspektion på ett effektivt sätt.

Pages