You are here

I fokus

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

10/06/2015
Welcome to EU-OSHA website

Vi är stolta över att presentera den nya versionen av vår webbplats som fått ett nytt, fräscht utseende och är lätt att surfa på.

Den nya webbplatsen gör det lättare att ta reda på vad vi gör och vad vi kan göra för dig. Den är nära samordnad med EU-Oshas OSHwiki och fullständigt anpassad till mobila tekniker.
Du är välkommen att ta en titt på den nya webbplatsen.


Med vänlig hälsning från oss på EU-Osha

01/06/2015
ICOH Congress Poster

Den 31:a internationella arbetsmiljökongressen hålls mellan den 31 maj och den 5 juni i år på COEX Convention Center i Seoul i Sydkorea.

Huvudtemat för årets kongress är ”Global Harmony for Occupational Health: Bridge the World” och målet är att förbättra arbetsmiljön i hela världen genom att minska klyftan mellan industriländer och utvecklingsländer.

EU-Oshas direktör Christa Sedlatschek deltar i evenemanget med två presentationer:

26/05/2015

Den 31 maj varje år firas den internationella dagen mot tobak som belyser hälsoriskerna i samband med tobaksbruk och uppmanar till effektiva åtgärder för att minska tobakskonsumtionen.

Att röka tobak är känt för att leda till andningsproblem och kardiovaskulära sjukdomar och att det innebär en markant ökad risk för att utveckla vissa cancersjukdomar. Men även exponering för rök i andra hand eller passiv rökning utgör också en betydande orsak till sjukdom, handikapp och död i EU.

12/05/2015
EU-OSHA in social media

Vi medverkar aktivt i de sociala medierna och använder dem som forum för kunskapsdelning när det gäller arbetsmiljöfrågor.

De sociala medierna innebär ett mervärde för vårt arbete med att göra arbetsplatserna i EU säkrare, hälsosammare och produktivare. Vi når därmed ut till en bredare publik och kan ge klara budskap.

07/05/2015

Den 9 maj firas Europadagen 2015 till minne av Schumandeklarationen, som i år fyller 65 år och utgör den historiska inledningen på den europeiska integrationen. Europeiska unionen arbetar för ett starkare Europa i världen och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra arbetsplatser i Europa säkrare, hälsosammare och produktivare.

Pages