You are here

I fokus

25/10/2016

The Occupational Safety and Health Conference “A better preventive culture in a new labour market” takes place on 24 and 25 October 2016 in Bratislava, under the auspices of the Slovak EU Presidency.

The event will focus on strengthening awareness of occupational safety and health (OSH), training at work and the management of new risks posed by new technologies, new forms of employment and an ageing workforce.

11/10/2016

The 1st International Conference on Occupational Safety and Quality of Life takes place on 12 and 13 October 2016 in Prague.

The event is organised by the Czech Occupational Safety Research Institute under the auspices of EU-OSHA and the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

EU-OSHA Director Dr. Christa Sedlatschek opens the conference where the main focus is on facilitating longer and sustainable working lives. Conference topics include:

05/10/2016

Den bulgariska yrkesinspektionen har lanserat ett projekt för att öka arbetsgivares och arbetstagares medvetenhet om arbetsmiljöfrågor. Projektet går under namnet ”Optimering och innovation” och bygger på en informationskampanj som genomförs genom att yrkesinspektörer knackar dörr hos företag och berättar om fördelarna med riskbedömning med hjälp av OiRA-verktyg och andra bra metoder för arbetsmiljöarbetet.

04/10/2016

Europeiska arbetsmiljöveckan 2016 är fylld av evenemang och aktiviteter som du kan delta i.

Veckan arrangeras den 24–28 oktober och ingår i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela livet.

Lagom till denna vecka anpassas e-guiden om hantering av arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft till över trettio europeiska länder. Den ger praktisk information om hur åldersrelaterade utmaningar kan tas upp på arbetsplatsen.

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts was discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Nationell arbetsmiljölagstiftning i medlemsstaterna styrs av EU-lagstiftningen. Detta omfattar bland annat rättsligt bindande EU-direktiv, icke-bindande EU-riktlinjer för att underlätta genomförandet av direktiven och EU-normer.

Läs merom EU:s och de olika ländernas arbetsmiljölagstiftning.

Pages