You are here

I fokus

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Nya trender på arbetsmarknaden och landvinningar på teknikområdet medför att vårt sätt att arbeta – och varifrån vi gör det – förändras. Utbyte av tjänster via internet och ”crowdsourcing” blir allt vanligare, vilket leder till att arbetsuppgifter utlokaliseras i allt högre grad och oftare utförs utanför det traditionella kontoret. I takt med att konkurrensen hårdnar inom arbetslivet kommer användningen av prestationshöjande droger på arbetsplatsen troligen att öka. Samtidigt går utvecklingen allt snabbare på områden som robotteknik och artificiell intelligens.

03/11/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

EU-Osha avslutar sin tvååriga kampanj ”Förebygg stress” vid toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv 2015 i Bilbao, Spanien, den 3–4 november 2015. Programmet innefattar politiska uttalanden om grundprinciper, parallella sessioner om goda praktiska lösningar för att förebygga stress och psykosociala risker, strategier och program samt innovativa sätt att kommunicera om arbetsmiljö.

23/10/2015

Den slutliga tidsfristen för att registrera kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU enligt Reach går ut i maj 2018. Vid denna tidpunkt ska företagen även ha samlat in all tillgänglig information om ämnenas egenskaper och uppdaterat säkerhetsdatabladen. Europafacket EFS uppmanar arbetstagarrepresentanter från företag som använder kemikalier att kontrollera att ämnena som deras företag använder registrerats senast i maj 2018 och att riskhanteringsåtgärder vidtas för att kemikalierna ska användas på ett säkert sätt.

19/10/2015

Europeiska arbetsmiljöveckan 2015 äger rum den 19–23 oktober med evenemang runtom i hela Europa. Arbetsrelaterad stress och psykosociala risker kommer att lyftas fram i rampljuset, inbegripet frågor om sexuella trakasserier och våld från utomstående. Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv kommer att avslutas före årsskiftet och Europeiska arbetsmiljöveckan ger därmed tillfälle för många länder att sammanfatta sina kampanjer, diskutera resultat, utbyta bra praktiska lösningar och utforska framtida strategier för att förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen.

06/10/2015

Europeiska arbetsmiljöveckan 2015 kommer att vara fullspäckad med evenemang och aktiviteter som du kan delta i. Den äger rum den 19–23 oktober och ingår i kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Engagera dig och upptäck varför det är så viktigt för arbetstagare och företag att förebygga och hantera psykosociala risker.

Se vilka evenemang som anordnas i ditt land

Pages