You are here

I fokus

06/10/2015

Europeiska arbetsmiljöveckan 2015 kommer att vara fullspäckad med evenemang och aktiviteter som du kan delta i. Den äger rum den 19–23 oktober och ingår i kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress. Engagera dig och upptäck varför det är så viktigt för arbetstagare och företag att förebygga och hantera psykosociala risker.

Se vilka evenemang som anordnas i ditt land

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

Under 2015 års toppmöte på temat ett hälsosamt arbetsliv samlas ledande europeiska experter och beslutsfattare. Syftet är att utbyta god praxis och undersöka framtida strategier för förebyggande av stress och psykosociala risker på europeiska företag. Evenemanget, som hålls den 3 och 4 november 2015 i spanska Bilbao, utgör slutpunkten på den tvååriga kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv på temat ”Förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen”.

22/09/2015
Older workers

Europaparlamentets pilotprojekt om äldre arbetstagares arbetsmiljö, som genom kommissionen delegerades till EU-Osha under 2013, är nu inne i sitt slutskede. Resultatet av projektet kommer att presenteras av EU-Osha vid en konferens i Bryssel den 22 september. Parlamentsledamot Ole Christensen håller välkomstanförandet. Arbetsmiljöexperter och företrädare för kommissionen och EU:s arbetsmarknadsparter ges möjlighet att debattera och validera resultatet och bidra till den slutanalys som ska presenteras i början av 2016.

07/09/2015
Funding guide

If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide.

Targeting EU-OSHA’s stakeholders, the guide provides a comprehensive and up-to-date overview of European funding opportunities.

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

Nationell arbetsmiljölagstiftning i medlemsstaterna styrs av EU-lagstiftningen. Detta omfattar bland annat rättsligt bindande EU-direktiv, icke-bindande EU-riktlinjer för att underlätta genomförandet av direktiven och EU-normer.

Läs merom EU:s och de olika ländernas arbetsmiljölagstiftning.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elen är en självklar och viktig del av vår vardag, även på arbetsplatsen. Men om den inte hanteras rätt kan det leda till att arbetstagare skadas eller förolyckas och egendomsskador kan uppstå. Det finns enkla försiktighetsåtgärder som man kan vidta för att betydligt minska risken för skador vid arbete med eller i närheten av el. I ”Napo i … farliga situationer” visas vanliga elrisker och man får tips på förebyggande säkerhetsåtgärder.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

Med OSHwiki får de som arbetar med arbetsmiljöfrågor en utmärkt möjlighet att utbyta specialkunskaper och samarbeta på nätet.

Artiklarna i OSHwiki skrivs av ackrediterade personer som arbetar eller forskar inom arbetsmiljöområdet, men vem som helst kan kostnadsfritt använda OSHwiki och läsa en mängd lärorika artiklar. Plattformen finns dessutom på alla språk och en del artiklar har redan skrivits och översatts till andra språk än engelska av OSHwiki-gruppen.

Pages