You are here

I fokus

22/03/2017

Partnerevenemanget i samband med kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv och utbyte av god praxis i arbetsmiljö äger rum i Bryssel den 22 och 23 mars 2017. Evenemanget inbegriper ceremonin avseende priset för god praxis inom kampanjen ett hälsosamt arbetsliv för officiella kampanjpartner, tillsammans med Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

14/03/2017

An international conference looking at the challenges of Europe’s ageing workforce takes place on 14 March in Florence, Italy. 

The event provides a platform to discuss models of integration of older workers necessary to achieve a sustainable working life and an active ageing in good health in today’s rapidly changing, technology-driven world of work.

EU-OSHA Director Christa Sedlatschek takes part in the conference with the presentation ‘Toward an active working society: a European global perspective”.

20/02/2017

Världsdagen för social rättvisa, den 20 februari, är ett fantastiskt tillfälle att erkänna och främja de pågående insatserna för att upprätta en europeiskt pelare för sociala rättigheter.

I det snabbt föränderliga arbetslivet uppstår nya utmaningar för arbetarskydd och hälsa från mindre stabila anställningsförhållanden, nya arbetsmönster och en åldrande arbetskraft.

Pages