You are here

I fokus

07/07/2016

Arbetar din organisation aktivt med arbetsmiljöfrågor och är medveten om vikten av ett hållbart arbetsliv mot bakgrund av en åldrande arbetskraft? I så fall vill vi uppmana er att delta i tävlingen Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder för 2016–2017. Då får fler höra talas om ert positiva arbete.

01/07/2016

Den 1 juli 2016 tar Slovakien över stafettpinnen för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från det tidigare ordförandelandet Nederländerna.

Det slovakiska ordförandeskapet är den andra perioden för den nuvarande ordförandeskapstrion, som förutom Nederländerna också innefattar Malta.

Det slovakiska ordförandeskapet fokuserar på att

23/06/2016

OiRA blir ett allt populärare verktyg för riskbedömning bland mikroföretag och små företag i Europa.

OiRA är ett webbverktyg som har utvecklats av EU-Osha och som mikroföretag och små företag kan använda för att göra riskbedömningar och utarbeta handlingsplaner för förebyggande åtgärder. Det sker genom interaktiva verktyg som är anpassade till användarens bransch, språk och nationella kontext.

21/06/2016

Den första vågen av officiella kampanjpartner har nu gått med i 2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet, som är inriktad på hållbart arbetsliv och ett hälsosamt åldrande. Genom att delta i kampanjen kan organisationer gå före och visa vägen för hur åldersfrågor kan hanteras praktiskt på arbetsplatsen. Att bli kampanjpartner medför fördelar som ökad synlighet, tillgång till kampanjverktyg och material, nätverkande och erfarenhetsutbyte.

13/06/2016

Utvecklingen på områden som artificiell intelligens, robotteknik och annan informations- och kommunikationsteknik kommer under de närmaste tio åren att helt förändra hur och varifrån vi arbetar. På många håll talas det till och med om en ”fjärde industriell revolution”. En uppkopplad digital inre marknad är dessutom ett av de tio prioritetsområden som Europeiska kommissionen ställt upp.

Pages