You are here

I fokus

08/02/2016

Som en del av vår nya webbplats för Napo har vi utvecklat ett nedladdningscenter. Där kan du söka bland Napos alla filmer och lägga till hela filmer eller valda filmavsnitt i din ”nedladdningskorg”. Sedan kan du enkelt ladda ner de filer du valt. Den här nya möjligheten kommer att göra det både snabbare och enklare att ladda ner och titta på Napos filmer. Nu är det ännu enklare att använda och ta del av Napo!

Tillgång till Napos filmer

01/02/2016

Söker du efter arbetsmiljöinformationsresurser? Vi har publikationer som sträcker sig från fördjupade forskningsrapporter till faktablad om olika ämnen som är avsedda att användas på arbetsplatsen. Allt kan laddas ned gratis. Du kan söka i biblioteket på språk, ämne eller nyckelord och hitta många flerspråkiga publikationer inom de främsta sektorerna och områdena för arbetsmiljö.


Besök vår publikationsavdelning


 

18/01/2016

Napo för lärare är en verktygslåda på nätet för att på ett pedagogiskt, roligt och tankeväckande sätt kunna hålla lektioner med hjälp av Napo-filmer och introducera arbetsmiljöfrågor för barn på låg- och mellanstadiet. Huvudbudskap och läromål, kreativa aktivitetsidéer och flexibla lektionsplaner tillhandahålls i resurspaket. Alla är utformade för att fungera tillsammans med aktuella läroplaner. Programmet har tagits fram av EU-Osha tillsammans med Napo-konsortiet.

04/01/2016
NL EU Presidency logo

Den 1 januari 2016 tar Nederländerna över stafettpinnen för ordförandeskapet i Europeiska rådet från det tidigare ordförandelandet Luxemburg. Det nederländska ordförandeskapet blir det första i en ny ordförandeskapstrio som även inbegriper Slovakien och Malta. Det nederländska ordförandeskapets tre prioriteringar är att skapa en europeisk union som

15/12/2015
Cover_report 678

I en ny rapport presenteras resultaten av ett projekt där man tittat på de viktigaste faktorerna för att effektivt överföra resultaten av framtidsstudier till politiskt beslutsfattande. Arbetsmiljöbyråns framtidsprojekt handlar om att se längre än till de hot mot arbetsmiljön som växer fram i dag och att försöka förutse förändringar på längre sikt De typer av effekter som kan uppnås genom framtidsstudier beskrivs och de viktigaste framgångsfaktorerna för att uppnå effekter på politiken har identifierats.

10/12/2015
sport

Idrottssektorn har en mycket stor andel arbetsrelaterade olyckor. Omfattande utvärdering av riskerna är det första steget mot en ordentlig riskhantering, vilken förbättrar situationen och skyddar anställda. Arbetsmarknadens parter inom idrottssektorn beslutade att vidta åtgärder och utarbetade tre OiRA-verktyg med hjälp av EU-Osha.

04/12/2015
E-tools Seminar 2015

Elektroniska verktyg, e-verktyg, är interaktiva och kan anpassas efter användaren. E-verktyg på arbetsmiljöområdet kan exempelvis identifiera faror och risker på arbetsplatsen och föreslå lösningar för att förebygga arbetsmiljörisker. Men det går också att följa upp användningen av e-verktyg och bedöma hur effektivt och funktionellt det är.

26/11/2015

Vi har omarbetat Napo-webbplatsen. Med ett format som är mer användarvänligt och lättillgängligare ser den nya webbplatsen väldigt bra ut och den innehåller några intressanta nya funktioner. Nu finns webbplatsen t.ex. för mobiltelefoner och datorplattor, så att du kan tillfredsställa alla dina behov av Napo på en gång.

Pages