You are here

I fokus

06/12/2016

The EU Agencies Forum brings together on 6-7 December in the European Parliament (EP) in Brussels the EU Agencies, Joint Undertakings, their stakeholders from civil society and industries, jointly with key EU policymakers and high-level representatives. 

24/11/2016

Hundra officiella kampanjpartner från Europaomfattande organisationer och multinationella företag samt över 30 mediepartner stödjer nu EU-Osha för att främja en proaktiv hantering av arbetsmiljön för en åldrande arbetskraft. Genom sitt aktiva stöd och engagemang bekräftar de att de anser att säkra och hälsosamma arbetsplatser är nödvändiga för fortsatt ekonomisk framgång och en hållbar framtid.

 

Här är våra nya kampanjpartner

08/11/2016

Data av god kvalitet behövs för att förstå kostnaderna för arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall och de verkliga fördelarna med bra hantering av arbetsmiljön.

EU-Osha tar sig an denna utmaning med sitt tvåstegsprojekt för översyn, ”Costs and benefits of occupational safety and health” (arbetsmiljöns kostnader och fördelar), som syftar till att ta fram en ekonomisk kostnadsmodell för tillförlitliga kostnadsuppskattningar.

02/11/2016

Den övervägande majoriteten av företagen i EU (92,4 procent) klassas som mikroföretag. De har en oerhört stor betydelse för den europeiska ekonomin och står för 67,4 procent av alla arbetstillfällen i Europa.

På vår webbplats finns en uppdaterad del om mikro- och småföretag där det finns ny information om de utmaningar som dessa står inför när det gäller arbetsmiljöhantering och där man kan läsa mer om OiRA, EU-Oshas interaktiva webbverktyg för riskbedömning som syftar till att hjälpa mikro- och småföretag genom riskbedömningsprocessen.

25/10/2016

The Occupational Safety and Health Conference “A better preventive culture in a new labour market” takes place on 24 and 25 October 2016 in Bratislava, under the auspices of the Slovak EU Presidency.

The event focuses on strengthening awareness of occupational safety and health (OSH), training at work and the management of new risks posed by new technologies, new forms of employment and an ageing workforce.

Pages