You are here

I fokus

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

”Samtalsöppnare för arbetsplatsdiskussioner om muskuloskeletala besvär” är en ny fantastisk resurs. Den kan användas för att underlätta gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller under utbildning. Verktyget innehåller vägledning för chefer och anställda om kommunikation om muskuloskeletala besvär.

24/07/2019

Napo är huvudpersonen i en serie korta animerade filmer om olika arbetsmiljöfrågor som Napo-konsortiet tagit fram. Filmerna är lättsamma men tankeväckande, och budskapet är allvarligt.

Napo och hans kollegor kommunicerar utan ord, vilket gör att alla människor, oavsett ålder, bakgrund och kultur, kan förstå dem.

Napo har varit EU-Oshas arbetsmiljöhjälte i över 20 år.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-Osha anordnade i samverkan med Enetosh (Europeiska nätverket för utbildning och fortbildning i arbetsmiljö) ett seminarium om belastningsbesvär bland unga människor och arbetstagare. Seminariet hölls inom ramen för ett projekt för arbetsmiljööversikt om belastningsbesvär med anledning av Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”, som inleds i oktober 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Den 5 juni var EU-Osha värd för ett evenemang för att fira att byrån i 25 år arbetat tillsammans med sina partner för ett säkrare, hälsosammare och produktivare Europa.

Det var verkligen en speciell stämning när arbetsmiljöbyråns nätverk samlades för anföranden och diskussioner där man såg tillbaka på byråns historia och även blickade framåt.

Vi vill tacka alla som var med och gjorde firandet till en speciell händelse.

Se vår video med evenemangets höjdpunkter

01/07/2019

Från den 1 juli till den 31 december 2019 är Finland ordförande i Europeiska unionens råd. I nära samarbete med Rumänien och Kroatien, de andra medlemmarna i den nuvarande ordförandeskapstrion, vill Finland verka för ett konkurrenskraftigt och socialt inkluderande EU, främja åtgärder mot klimatförändringar och skydda medborgarnas säkerhet.

Finlands ordförandeskap stödjer EU:s färdplan om cancerframkallande ämnen och ska enligt plan vara värd för en konferens om förebyggande av arbetsrelaterad cancer i november.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

EU-Oshas OiRA-verktyg riktar sig främst till mikro- och småföretag, men även den multinationella biltillverkaren Daimler har tagit fram och anpassat ett företagsspecifikt verktyg för riskbedömning på arbetsplatsen baserat på OiRA. OiRA-plattformen togs ursprungligen fram för att förse EU-Oshas nationella partner (såsom ministerier eller arbetsmiljöinspektioner) med verktyg för arbetsmiljöriskbedömningar som är branschspecifika och särskilt anpassade till de natio

Pages