I fokus

03/01/2020

Den 1 januari 2020 tar Kroatien över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, där man kommer att verka för ett starkt Europa i en värld av utmaningar.

Kroatien ska under sitt ordförandeskap stärka den europeiska pelaren för sociala rättigheter och de fördelar som den skapar för EU-medborgarna i fråga om rättvisa arbetsvillkor och hälso- och sjukvård. Man kommer också att arbeta för att göra det mesta av de möjligheter till hållbar tillväxt som digitaliseringen för med sig.

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Vad gör länder i och utanför Europa för att ta itu med arbetsrelaterade belastningsbesvär? I våra 25 nya fallstudier undersöks olika nationella politiska initiativ som syftar till att förebygga och hantera belastningsbesvär. Fallstudierna beskriver vad vart och ett av initiativen har uppnått, deras framgångsfaktorer och utmaningar samt vilka möjligheter det finns att föra över dem till andra sektorer och länder.

17/12/2019

Nu kommer vi snart att ringa in det nya året 2020, och vad passar då bättre än en tillbakablick? Här på EU-Osha ser vi tillbaka på vårt 25:e år, som var fyllt av informationsspridning och forskningsverksamhet – resultatet av vårt ständigt pågående arbete för att skapa bättre arbetsvillkor i EU.

Tack vare vårt engagerade nätverk, som består av nationella kontaktpunkter, arbetsmarknadsparter, kampanjpartner och andra intressenter, lyftes vårt budskap om en riskförebyggande kultur fram och fick stor spridning under 2019.

16/12/2019

Den digitala teknikens fantastiska potential håller på att förvandla våra arbetsplatser, men vad betyder det för arbetarnas säkerhet och hälsa? I vår nya broschyr ges en översikt över vårt pågående arbete om digitaliseringen – inklusive ett nyligen genomfört framsynthetsprojekt – och hur den påverkar hälsan och säkerheten på våra arbetsplatser.

I broschyren tar vi upp hur man kan minimera digitaliseringens eventuella negativa effekter på arbetsmiljön. Vi ger också exempel på hur digital teknik kan användas för att förbättra förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

EU-Osha vill efter det avslutande toppmötet tacka alla sina partner för deras medverkan i 2018–2019 års framgångsrika kampanj Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt. Det var deras hårda arbete som gjorde kampanjen så effektiv.

Förberedelserna inför nästa kampanj har redan kommit långt. 2020–2022 års kampanj – Friska arbetsplatser belastar rätt – handlar om belastningsbesvär, ett ihållande problem som drabbar miljontals arbetare runtom i Europa.

Pages

Pages