I fokus

27/11/2019

I syfte att stödja färdplanen om cancerframkallande ämnen anordnar Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd en särskild konferens den 27–28 november – ”Arbeta tillsammans för att eliminera arbetsrelaterad cancer”.

Utöver EU-Osha består deltagarna av experter från Europeiska kommissionen, arbetsmarknadens parter och nationella organ med ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

21/11/2019

© INSHT

Vår nya rapport innehåller en genomgång av den vetenskapliga litteraturen om specifika arbetsrelaterade sjukdomar, t.ex. infektionssjukdomar och allergier, som orsakas av biologiska agenser. Den innehåller också resultaten av en expertundersökning och en utvärdering av de system som EU:s medlemsstater använder för att övervaka sådana sjukdomar och exponeringar. I rapporten ges rekommendationer för bättre övervakningspraxis och om strategier och policyer för förebyggande.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Situationer där besvärliga personer ska hanteras, repetitiva arm- och handrörelser och lyft och förflyttning av människor eller tunga laster – det här är riskfaktorer som företagen alltjämt ofta rapporterar och som påverkar hälsan hos arbetstagarna i Europa. Det framgår av de första resultaten från den tredje europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-3).

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

I vår nya övergripande europeiska översiktsrapport och sammanfattning behandlas hur belastningsbesvär påverkar Europas arbetskraft, samhälle och ekonomi.

Dessa publikationer ingår i ett storskaligt EU-Osha-projekt som syftar till att analysera nationella och europeiska uppgifter om belastningsbesvär, deras arbetsmiljökonsekvenser och riskfaktorer samt förebyggande insatser och åtgärder för återgång till arbetet.

12/11/2019

EU-Osha och dess partner och intressenter samlas i Bilbao för den sista milstolpen i 2018–2019 års kampanj – Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt.

Under toppmötet hyllas kampanjens insatser samtidigt som delegaterna får möjlighet att utbyta erfarenheter och bästa praktiska lösningar i fråga om ersättning av farliga ämnen, minimerad exponering för cancerframkallande ämnen samt utmaningar för effektiva förebyggande insatser.

07/11/2019

EU-Oshas interaktiva webbverktyg för riskbedömning – OiRA – har varit en viktig landvinning under de 25 år som EU-Osha arbetat med att främja och underlätta effektiv riskbedömning och riskhantering på arbetsplatserna.

Den användarvänliga webbaserade plattformen hjälper företagen runt om i Europa, särskilt mikroföretag och små företag, att bedöma och hantera arbetsmiljörisker inom en rad olika sektorer och på många europeiska språk.

05/11/2019

Bird Island av Sergio da Costa och Maya Kosa har tilldelats titeln som bästa film om ett ämne som rör arbete på Leipzigs internationella festival för dokumentärfilm och animerad film (DOK Leipzig).

Den vinnande filmen tar sig an rehabilitering genom att skapa en fängslande analogi mellan det tålamod och den omsorg som krävs för hjälpa skadade fåglar att återhämta sig och för en ung man som återvänder till arbetet efter en lång tids sjukdom.

Pages

Pages