I fokus

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Yrkesmässiga exoskelett är kroppsburna hjälpmedel som kan minska den fysiska ansträngningen på arbetet. De kan vara en lösning när andra tekniska, organisatoriska eller ergonomiska åtgärder inte räcker till. Exoskeletten används dock endast i begränsad utsträckning. Personanpassad utformning och biomekanisk riskbedömning är nyckeln till att acceptera och i större omfattning använda denna utrustning och säkerställa att den är effektiv för att förebygga belastningsbesvär.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

EU:s arbetsplatser måste se till att ha beredskap för framtida covid-19-utbrott, vilket innefattar vaccination mot säsongsinfluensan, särskilt inom viktiga sektorer och yrken som till exempel hälso- och sjukvårdspersonal.

För att minska bördan av säsongsinfluensan krävs samordnade insatser för att öka vaccinationstäckningen för influensan i medlemsstaterna och förebyggande åtgärder för att begränsa spridningen av denna sjukdom.

03/09/2020

 © EU-OSHA

När den officiella lanseringen av kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022 närmar sig kommer företrädare för europeiska och internationella organisationer att informeras om kampanjen och fördelarna med att bli officiell kampanjpartner vid ett virtuellt partnerskapsmöte.

Mötet, som kommer att hållas online på grund av covid-19-pandemin, kommer att bli startskottet för ansökningar om partnerskap. Att bli officiell kampanjpartner ger möjlighet för organisationer att utbyta erfarenheter, dela med sig av goda praktiska lösningar och öka sin synlighet.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Vi vet att arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall leder till enorma ekonomiska kostnader för individerna, arbetsgivarna, staten och samhället i stort. Men hur kan vi hitta en exakt metod för att uppskatta dessa kostnader?

För få bättre kunskap om den ekonomiska bördan tittade vi på fem EU-medlemsstater som använder två olika sätt för att uppskatta kostnaderna.

18/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

I takt med att artificiell intelligens och avancerad robotteknik blir en normal del av arbetslivet kommer sådan digital teknik i allt högre grad att påverka arbetsmiljön.

Vår broschyr om vår forskning om digitalisering finns nu tillgänglig i flera språkversioner. Där redogörs för de arbetsmiljöutmaningar som följer av digitaliseringen och de möjligheter för att förbättra arbetsvillkoren som den innebär.

10/08/2020

© EU-OSHA

Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Verktyget består av fyra grupper av indikatorer för flera olika ämnen som rör arbetsmiljö och bland annat omfattar arbetsmiljömyndigheter, nationella strategier, arbetsvillkor och arbetsmiljöstatistik. Du kan visa och jämföra uppgifter, skapa grafik och ladda ner rapporter om särskilda ämnen.

Du kan nu skapa detaljerade landsrapporter som innehåller uppgifter om alla indikatorer i korthet.

Pages

Pages