Projektet OSHVET: Arbetsmiljö inom yrkesutbildningen

Image by OKNord from Pixabay

EU-Oshas projekt OSHVET syftar till att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor bland lärare och studerande inom yrkesutbildning, samt till att tillhandahålla praktisk information och resurser på regional och nationell nivå i EU-, Efta- och anslutningsländerna.

Nå ut med budskapet: alleuropeiska partner och nationella ambassadörer

Projektet syftar till att bygga upp ett omfattande nätverk med hjälp av de befintliga nätverken som består av EU-Oshas nationella kontaktpunkter och europeiska partnerorganisationer – den europeiska sammanslutningen av yrkesutbildningsinstitut (EVBB) och det europeiska forumet för yrkesutbildning (EfVET).

I varje land ansvarar OSHVET-ambassadörer, som utnämns av EVBB och EfVET med stöd av kontaktpunkterna, för att samordna och informera om projektaktiviteter bland sina nätverk och nationella yrkesutbildningscentrum. OSHVET-ambassadörerna rapporterar också till EU-Osha om genomförandet av aktiviteter.

Projektet bedrevs framgångsrikt på försök i sex länder – Belgien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien och Tyskland – innan det började genomföras i bredare omfattning.

Nationella OSHVET-initiativ

Stöd till OSHVET-aktiviteter finns att tillgå via EU-Oshas stödverktyg Focal Point Assistance Tool – FAST. Följande exempel ger en bild av de olika typer av initiativ som samordnas av OSHVET-ambassadörerna och de nationella kontaktpunkterna och som genomförs som en del av projektet.

  • I Portugal anordnades ett evenemang och en videotävling för att förebygga belastningsbesvär genom att uppmuntra till att röra och sträcka på sig.
  • I Nederländerna håller experter föreläsningar om säkert arbete med sunt förnuft på yrkeshögskolor runtom i landet.
  • I Belgien sprids information om verktyg som OiRA och Napo för lärare via yrkesutbildningsnätverk, och det finns planer på ett projekt för att öka medvetenheten om färdplanen om cancerframkallande ämnen.