Muskel- och skelettbesvär hos barn och unga – ett livslångt perspektiv i fråga om förebyggande åtgärder för den framtida generationen arbetstagare

Keywords:

Muskel- och skelettbesvär förekommer relativt ofta hos barn och ungdomar och många unga kommer in i arbetslivet med befintliga muskel- och skelettproblem som kan förvärras av arbetet.

Denna presentation utgör en allmän introduktion till ämnet och understryker vikten av att främja god muskel- och skeletthälsa hos barn och unga.

Ladda ner in: de | el | en | et | hr | is | lt | mt | pl | ro |

Fler publikationer om detta ämne