Practical tools and guidance on dangerous substances

Ett antal verktyg och vägledningar har utarbetats av medlemsstater, EU-institutioner, näringslivsorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra aktörer för att hjälpa företag att genomföra heltäckande och effektiva riskbedömningar. Här går det att hitta många olika metoder för att hantera farliga ämnen på ett effektivt sätt. Många av dessa verktyg inriktas på särskilda arbetsuppgifter, exempelvis att fylla på eller pumpa vätskor eller att svetsa. Andra ger en omfattande översikt över en viss grupp ämnen, till exempel sensibiliserande ämnen, eller lyfter fram vanliga risker inom vissa sektorer.

De flesta av verktygen bidrar inte enbart till god riskbedömning, utan omfattar även goda förslag på praktiska lösningar. I dessa praktiskt inriktade avsnitt förklaras hur riskerna kan minskas i vanliga arbetssituationer som medför exponering för farliga ämnen. Det finns också verktyg till stöd för särskilda aktörer, till exempel yrkesinspektörer, små och medelstora företag, arbetstagarrepresentanter och många andra. Det är alltså väl värt att utforska webbplatsen för att ta reda på vilken hjälp som finns att få!

Practical tools and guidance on dangerous substances

Clear filter

Resources available (890)

Description

This website section provides access to ECHA’s databases. These include the database on registered substances, the classification and labelling inventory, information bases on biocides and regulated under other legislation, including the CAD and CMD. Furthermore, information on planned regulatory...

Provider: European Chemicals Agency
Country: EU
Description

This film introduces the changes that have been made to harmonise the signs (pictograms) used in the transport of dangerous goods and the signs used for the product classification, labelling and packaging (CLP) of chemicals. The existing seven pictograms are to be replaced with nine. Napo is...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

The film shows a worker not listen to the fire safety instructions and not knowing how to behave as a fire starts at his workplace. The fim shows that it is important that workers are aware of all possible escape routes and emergency procedures.


The Napo series of films are produced using...

Provider: https://osha.europa.eu
Country: EU
Description

This film aims to raise awareness of the dangers of exposing the skin to harmful (and sometimes not so harmful) substances, the situations in which such exposures occur and what can be done to prevent risks, protect the skin and prevent damage. Napo discovers many different situations in which...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

This Napo film is about issues related to tobacco smoke in workplaces. Exposure to tobacco smoke is bad for both smokers’ and non-smokers’ health. It can cause serious problems such as cardiovascular and respiratory diseases. It can cause death due to cancer, coronary heart disease or stroke. Yet...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

The film aims to raise awareness of risks from working with chemicals in confined spaces. Napo is shown lacquering a tank from the inside with a coating that is classified as toxic and exposive, without any inhalation protection. As he starts feeling dizzy and cannot read the coating label, he...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

The website provides the presentations of a workshop held in 2012 on the interactions and potential synergies between occupational safety and health (OSH) regulatory practices and REACH. The presentations include aspects on how REACH supporets OSH legislation, using registration information...

Provider: European Chemicals Agency
Country: EU
Description

The poster provides warning messages on the dangers posed by asbestos still present in European buildings. It calls the EU to act.

Provider: European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
Country: EU
Description

This factsheet introduces the process of eliminating or substituting dangerous substances, which are at the top of the European control hierarchy. It gives hints on how to identify chemicals to eliminate or substitute and briefly outlines the process of identifying alternatives. Links are provided...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU