Seminarierapporter

Image
Seminar reports

Vi organiserar många evenemang under året, som ett led i vårt uppdrag att öka medvetenheten och utbyta information och exempel på goda praktiska lösningar samt erbjuda rådgivning. Det handlar om alltifrån mindre seminarier där våra aktörer träffar arbetsmiljöexperter för att presentera och diskutera resultaten från våra publikationer till evenemang på medlemsstatsnivå som samorganiseras med våra kontaktpunkter, symposier på stora internationella konferenser som världskongressen eller våra europeiska toppmöten, som utgör slutpunkten för våra kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv.

Inte ens på våra allra största evenemang kan vi bjuda in alla som skulle kunna tänkas vara intresserade. Genom denna avdelning vill vi därför ge dig möjlighet att delta ”virtuellt”: här hittar du talarnas föredrag, en sammanfattning av de diskussioner som har förts efter varje föredrag samt övergripande slutsatser från evenemanget. Om vi har resurser för detta presenteras sammanfattningarna på alla officiella EU-språk.

2014 - Seminars

2012 - Seminars