You are here

EU-Oshas inrättandeförordning

Rättslig grund för byråns verksamhet är rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 och tillhörande ändringar.

Läs den konsoliderade versionen av förordningen.