Stöder den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Image

EU-Osha stöder helhjärtat den europeiska pelaren för sociala rättigheter i sitt arbete för säkra, hälsosamma och välanpassade arbetsplatser i Europa.

EU-pelaren proklamerades gemensamt av Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 17 november 2017 och främjar ett gott skydd för arbetstagare, oavsett ålder, mot arbetsmiljörisker.

Detta är särskilt viktigt inom EU-pelaren, som handlar om att ge människor grundläggande sociala rättigheter som rättvisa arbetsvillkor, lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden. I en av pelarens 20 viktiga principer står det som följer: ”Arbetstagarna har rätt till en arbetsmiljö som passar för deras yrkesverksamhet och gör att de kan arbeta längre.”

Längre och hälsosammare arbetsliv kan minska otrygga arbetsförhållanden och öka produktiviteten. Säkra och hälsosamma arbetsplatser leder verkligen till flera fördelar som minskad sjukfrånvaro, lägre vårdkostnader, fler äldre i arbete, effektivare arbetsmetoder och arbetstekniker samt bättre balans mellan arbete och privatliv.

Mot en europeisk pelare för sociala rättigheter

Ladda ned marknadsföringsmaterial om den europeiska pelaren för sociala rättigheter