Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener)

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en omfattande undersökning som kartlägger hur europeiska arbetsplatser hanterar arbetsmiljörisker i praktiken.

Tusentals företag och organisationer runt om i Europa har uppmanats att svara på ett frågeformulär om
  • allmänna arbetsmiljörisker och hur de hanteras.
  • Psykosociala risker som stress, mobbning och trakasserier
  • Drivkrafter och hinder för hantering av arbetsmiljön.
  • Arbetstagarmedverkan i praxis för arbetsmiljöfrågor

Resultaten från dessa intervjuer kompletteras av sekundäranalyser som omfattar ingående studier med inriktning på särskilda ämnen. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder tillämpas i dessa studier för bättre förståelse av de viktigaste resultaten från undersökningen.

ESENER 2019

Den tredje europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-3) har genomförts under 2019. Fältarbetet har omfattat över 45 000 företag i alla storleksklasser och verksamhetssektorer i 33 europeiska länder. 

De första resultaten är nu tillgängliga. Ytterligare rapporter och en datavisualisering kommer att offentliggöras från 2020 och framåt.

ESENER 2014

ESENER 2009