Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener)

Image

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en omfattande undersökning som kartlägger hur europeiska arbetsplatser hanterar arbetsmiljörisker i praktiken.

Tusentals företag och organisationer runt om i Europa har uppmanats att svara på ett frågeformulär om
  • allmänna arbetsmiljörisker och hur de hanteras.
  • Psykosociala risker som stress, mobbning och trakasserier
  • Drivkrafter och hinder för hantering av arbetsmiljön.
  • Arbetstagarmedverkan i praxis för arbetsmiljöfrågor

Resultaten från dessa intervjuer kompletteras av sekundäranalyser som omfattar ingående studier med inriktning på särskilda ämnen. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder tillämpas i dessa studier för bättre förståelse av de viktigaste resultaten från undersökningen.

ESENER 2024

ESENER 2019

ESENER 2014

ESENER 2009