You are here

Bli mediepartner

Våra mediepartner samarbetar med oss för att öka medvetenheten om kampanjens huvudteman, och använder sina olika kanaler för att göra reklam för och främja kampanjen. Våra mediepartner består av en exklusiv samling journalister och redaktörer i hela Europa som intresserar sig för att föra fram arbetsmiljöfrågorna.

Partnerskap kan erbjudas medier och publikationer som vill och kan engagera sig djupare i kampanjen.

För mer information om fördelarna med att bli vår mediepartner och hur man ansöker om detta, se vårt erbjudande om mediepartnerskap (bara på engelska).

Vårt erbjudande om mediepartnerskap är för närvarande inte öppet.