Bli en av EU-Oshas mediepartner

Du kan söka till vårt nya program för mediepartner från och med oktober 2020.

Våra mediepartner består av en exklusiv samling journalister och redaktörer från EU:s medlemsstater som intresserar sig för att föra fram arbetsmiljöfrågorna. 

Mediepartnerskapet är särskilt inriktat på kampanjerna ”Ett hälsosamt arbetsliv” och medieaktörer och publikationer ska engagera sig djupare i dessa.

Den huvudsakliga kontaktpersonen ska kunna arbeta på engelska eftersom all kommunikation kommer att ske på detta språk.