E-guide för att förebygga stress och psykosociala risker

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-guiden har utarbetats för att tillgodose behoven hos arbetsgivare och anställda på mindre företag, som börjar få upp ögonen för psykosociala risker på arbetsplatsen och behöver få vägledning om de första åtgärderna. Den innehåller bland annat

  • enkla förklaringar till arbetsrelaterad stress och psykosociala risker,
  • beskrivning av effekterna på företag och arbetstagare,
  • praktiska exempel på hur man kan förebygga och hantera psykosociala risker.