Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Priserna är en del av kampanjerna ”Ett hälsosamt arbetsliv” och lyfter fram organisationer som aktivt hanterar arbetsmiljöfrågor.

Deltagande är ett utmärkt sätt att främja viktiga arbetsmiljöfrågor i din organisation. Tävlingen kan också fungera som inspiration i arbetet för att förbättra arbetsmiljön.

Tävlingen anordnas av EU-Osha i samarbete med EU-länderna sedan år 2000 och priserna uppmärksammar framgångsrika och nyskapande arbetsmiljölösningar. Priserna bidrar till att belysa fördelarna med en bra arbetsmiljö och fungerar som en plattform för att dela information om och främja goda praktiska lösningar över hela Europa.

Alla bidrag bedöms först på nationell nivå av EU-Oshas nätverk av kontaktpunkter. De exempel som väljs ut nationellt deltar sedan i den Europaomfattande tävlingen, varefter de prisvinnande och uppmärksammade exemplen väljs ut.

Dessa goda exempel på praktiska lösningar kommer sedan att visas upp och firas vid en prisceremoni sista året i varje kampanj.