Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019

Keywords:

I broschyren visar vi upp exempel på nyskapande sätt att eliminera eller minska arbetstagares exponering för farliga ämnen. Exemplen kommer från organisationer i olika delar av Europa som fått pris eller omnämnande för sitt arbete. Exemplen omfattar åtgärder som är mer långtgående än kraven i lagstiftningen och visar tydligt fördelarna med ett proaktivt synsätt på arbetsmiljön och en förebyggandekultur där arbetstagare, ledning och sakkunniga medverkar.

Samtliga exempel följer dessutom hierarkin av förebyggande åtgärder enligt STOP-principen, vilket innebär att eliminering, substitution och kollektiva åtgärder prioriteras framför personliga skyddsåtgärder. Exemplen är hållbara över tid och skulle kunna överföras till andra företag, sektorer eller medlemsstater, tillför mervärde till befintliga lösningar och tar hänsyn till behoven hos majoriteten av de europeiska företagen, dvs. små och medelstora företag.

Ladda ner in: en | fr |