Vägledning för säker hantering av farliga läkemedel på arbetsplatsen

Keywords:

I denna vägledning från Europeiska kommissionen finns praktiska exempel på hur man kan minska arbetstagarnas exponering för farliga läkemedel i alla livscykelstadier: produktion, transport och lagring, beredning, administrering till människor och djur samt avfallshantering.

Den icke-bindande vägledningen innehåller många olika praktiska råd till arbetstagare, arbetsgivare, offentliga myndigheter och säkerhetsexperter och kan användas som underlag för deras strategier för att skydda arbetstagare mot farliga läkemedel.

Ladda ner in: en