Verktyg och resurser

Här hittar du alla våra viktigaste resurser för att öka medvetenheten om arbetsmiljörisker och hantera dem.

OiRA gör det enklare att bedöma och hantera arbetsmiljörisker. OSHwiki är en rik källa till information om alla aspekter av arbetsmiljöfrågor. E-guider ger riktlinjer för hantering av arbetsmiljön. Dessutom finns här infografik, verktygslådan för kampanjer, Napo-filmer och Napo för lärare, datavisualiseringsverktyg och andra praktiska verktyg och riktlinjer.