You are here

Filmkriterier

Filmen ska handla om risker som människor ställs inför på arbetsplatsen (fysiska, kemiska, mekaniska eller psykosociala risker). Den kan också gälla anställdas rättigheter, arbetsmiljö eller effekter av politiska och ekonomiska förändringar på vårt sätt att arbeta. Ett annat fokus kan vara sektorer som är viktiga för det ekonomiska, kulturella och politiska livet i Europa (dvs. utbildning, jordbruk, byggsektorn, hälsovård) eller grupper som står inför särskilda utmaningar, till exempel migrantarbetare, kvinnor, funktionshindrade anställda, unga eller äldre arbetstagare.

Ett hälsosamt arbetslivs filmpris tilldelas en kreativ och artistisk dokumentärfilm, som skapar debatt och diskussioner bland Europas medborgare om betydelsen av en god arbetsmiljö. Filmen ska ha ett tydligt budskap som övertygar juryn genom en stark berättelse, starka karaktärer och skickligt filmhantverk vad gäller kameraarbete, ljud och klippning. 

Vinnaren av filmpriset på temat Ett hälsosamt arbetsliv ska ge Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) rätt att kostnadsfritt

  • lägga upp en trailer eller ett utdrag på upp till fem minuter samt stillbilder (fotografier) av den vinnande filmen på arbetsmiljöbyråns webbplats, i pressmeddelanden eller i arbetsmiljöbyråns nyhetsbrev,
  • visa och presentera trailern eller den vinnande filmen i sin helhet vid icke-offentliga och icke-kommersiella evenemang som anordnas av arbetsmiljöbyrån och dess nätverk av kontaktpunkter i EU 28, EES, samt kandidatländer och potentiella kandidatländer,
  • framställa 1 000 dvd-skivor med undertexter på ett urval europeiska språk av den vinnande filmen och ge arbetsmiljöbyrån icke-exklusiv, icke-kommersiell och institutionell rätt att distribuera dvd-skivorna inom det nämnda nätverket och till andra officiella partner.

I gengäld kan filmmakaren/rättighetshavaren få rättigheterna till undertexterna till den vinnande filmen för fortsatt användning kostnadsfritt. Av de 1 000 dvd-skivorna som produceras ska 200 reserveras för filmmakaren/rättighetshavaren för deras egen marknadsföring. De närmare detaljerna ska diskuteras av arbetsmiljöbyrån och prisvinnaren.