E-guiden En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

E-guiden ger information om

  • åldershantering,
  • åldershänsyn vid riskbedömningar,
  • hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen

och andra relevanta ämnen för arbetsgivare, personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor, personalavdelningar och arbetstagare.

Den innehåller också fallstudier och en ordlista med förklaringar av vissa vanligt förekommande termer och uttryck.

Tillgång till e-guide