E-guiden En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet

Image

E-guiden En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet ger information och vägledning till arbetsplatser för hantering av arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft. Syftet är att ge bättre medvetenhet och kunskap kring arbetskraftens åldrande, själva åldrandet och dess konsekvenser på arbetsplatsen samt att ge praktiska råd om hur man kan hantera utmaningarna i samband med detta.

E-guiden ger information om

  • åldershantering,
  • åldershänsyn vid riskbedömningar,
  • hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen

och andra relevanta ämnen för arbetsgivare, personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor, personalavdelningar och arbetstagare.

Den innehåller också fallstudier och en ordlista med förklaringar av vissa vanligt förekommande termer och uttryck.

Tillgång till e-guide