Arbetsmiljöstrategier

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Konsolideringen och samordningen av nationella strategier är det första av sju centrala strategiska mål som ingår i EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020. Som ett led i detta har Europeiska kommissionen uppmanat medlemsstaterna att se över sina nationella strategier i nära samråd med berörda intressenter, däribland arbetsmarknadens parter.

Med hjälp av s.k. kontaktpunkter för nationella strategier som inrättats inom den strategiska ramen har EU-Osha samlat in information och sammanställt en rapport om nationella strategier. Denna rapport omfattar för närvarande de nationella arbetsmiljöstrategierna i 25 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Nya nationella arbetsmiljöstrategier kommer att tas med i denna rapport på löpande basis.

Ansvarsfriskrivning för innehåll som rör brexit: Vänligen observera att publikationer och annat webbplatsinnehåll som skapats före den 1 februari 2020 hänför sig till tiden då Förenade kungariket var en EU-medlemsstat och därför fortfarande är relevanta.