Övervakning och förbättring av arbetarskydd i leveranskedjor genom ramverk för hållbarhetsbedömning

Keywords:

Behovet av att skapa ett hållbart samhälle håller på att omforma företagens verksamhet, särskilt inom leveranskedjorna. I det här diskussionsunderlaget undersöks hur arbetsmiljön i leveranskedjorna kan utvärderas och förbättras med hjälp av ramverk för hållbarhetsbedömning.

De faktorer som påverkar arbetsmiljön i leveranskedjorna kartläggs, samtidigt som potentialen hos de verktyg och metoder som används för att bedöma hållbarhetsprestanda och arbetsmiljöprestanda bedöms. Dessutom ges rekommendationer riktade till beslutsfattare, inköpsföretag, branschinitiativ och kunder/slutanvändare, där behovet av att harmonisera arbetsmiljökriterierna i samband med hållbarhetsbedömningar understryks.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne