Det här gör vi

Image

Vi arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på - det gynnar företagen, arbetstagarna och samhället i stort. Vi stöder en riskförebyggande kultur för att förbättra arbetsvillkoren i Europa.

Upptäck EU-Osha: se videon om oss!

Vår huvudverksamhet

 • Kampanjerna för ett hälsosamt arbetsliv – Våra tvåårskampanjer ökar medvetenheten om arbetsmiljöfrågor i Europa
 • OiRA-projektet (interaktivt webbverktyg för riskbedömning) – Vi tillhandahåller webbverktyg för riskbedömning för att små och medelstora företag ska kunna bedöma och hantera risker på arbetsplatsen
 • Esener-undersökningen – Denna omfattande undersökning ger en ögonblicksbild av hur arbetsmiljöriskerna hanteras på europeiska arbetsplatser
 • OSHwiki – Ett uppslagsverk på internet med korrekt och tillförlitlig information om arbetsmiljöfrågor som bygger på samarbete
 • Prognosprojekt – Vi lyfter fram och undersöker nya och framväxande arbetsmiljörisker genom särskilda prognosprojekt
 • Översikter om arbetsmiljöfrågor – Vi tillhandahåller översikter om specifika arbetsmiljöfrågor och fastställer prioriteringar
 • Napo-filmerna – En serie lättsamma, språkfria kortfilmer om viktiga arbetsmiljörelaterade ämnen

Det här gör vi

 • Kampanjverksamhet – Vi ökar medvetenheten och sprider information om hur viktig arbetsmiljön är för arbetstagare, enskilda företag och EU:s politiska mål.
 • Förebyggande åtgärder – Vi utformar och främjar utvecklingen av praktiska verktyg för mikroföretag och små och medelstora företag så att de kan bedöma riskerna på sina arbetsplatser och dela med sig av kunskap och god praxis om arbetsmiljö.
 • Partnerskap – Vi arbetar sida vid sida med regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, EU:s organ och nätverk samt privata företag. Vårt nätverk av kontaktpunkter hjälper oss att lyckas med vårt arbete.
 • Forskning – Vi kartlägger och bedömer nya och framväxande risker på arbetsplatsen och införlivar arbetsmiljöaspekten i områden som utbildning, folkhälsa och forskning.