Verktygslåda för arbetsmiljökampanjer

Image
OSH Campaign Toolkit

EU-Oshas webbaserade verktygslåda för arbetsmiljökampanjer ger praktiska råd om hur du förbereder och genomför lyckade arbetsmiljökampanjer. Den innehåller praktiska exempel på olika kommunikationsverktyg med tips och idéer om hur du kan använda dem.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har skapat verktygslådan för arbetsmiljökampanjer, en särskild webbplats som hjälper dig att planera och genomföra effektiva informationskampanjer steg för steg, oavsett hur stor eller liten din organisation är.

Den är enkel att använda och ger dig alla råd du behöver för att starta en kampanj.

Hur använder jag den?

Verktygslådan gör det lättare att planera en kampanj och besluta om kampanjens

  • budskap,
  • målgrupp,
  • geografiska spridning,
  • budget osv.

Med verktygslådan får du inte några bestämda regler, utan kan i stället välja och vraka bland rekommendationer som kan anpassas så att de passar för varje organisation och dess individuella förutsättningar.

Verktyg och exempel

Verktygslådan innehåller förslag på resurser som kan ge kampanjen bättre genomslag, däribland verktyg för

  • mediekommunikation,
  • annonsering,
  • evenemang.

Här finns olika tips och konkreta exempel på verktyg som har använts.