EU-riktlinjer

Riktlinjer är icke bindande dokument som har till syfte att underlätta genomförandet av EU-direktiv.

Riktlinjer kan utfärdas i många olika former, till exempel som praktiska riktlinjer från Europeiska kommissionen med bästa metoder för att förebygga risker, rekommendationer från rådet, meddelanden från Europeiska kommissionen, överenskommelser mellan EU:s arbetsmarknadsparter och så vidare.