Bestämmelser om risker som har med arbetsbelastning att göra och ergonomiska och psykosociala risker

In 2004, the European Trade Union Confederation, the Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe, the European Association of Craft Small and Medium-sized Enterprises as well as the European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic...