Europeiska priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar 2014–2015

Keywords:

Som en del av kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress 2014–2015 har Europeiska arbetsmiljöbyrån delat ut Ett hälsosamt arbetslivs pris för goda praktiska lösningar. Syftet med årets pris är att lyfta fram ledande exempel på företag eller organisationer som arbetar aktivt för att förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen. Priset går till framstående och nyskapande bidrag som visar på ett starkt engagemang från ledningen och en inkluderande strategi för att hantera psykosociala risker. Genom tävlingen främjar arbetsmiljöbyrån goda praktiska lösningar på arbetsplatsen och sprider information om goda lösningar över hela Europa.

Ladda nerin: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |