Mer än 90 partner från hela Europa samarbetar för att skapa en säker och hälsosam framtid för den digitala arbetsplatsen

Image

© EU-OSHA

Organisationer från olika sektorer som är verksamma på alleuropeisk nivå har anslutit sig till kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv som officiella kampanjpartner. Dessa företag och sammanslutningar, som kommer både från den offentliga och den privata sektorn, spelar en avgörande roll för kampanjens framgångar genom delta i upplysningsaktiviteter, samarbete och innovation.

De ansluter sig till EU-Oshas kontaktpunkter, EEN:s arbetsmiljöambassadörer och mediepartner som är viktiga partner för kampanjen på nationell nivå.

Alla partner är engagerade i att främja ett hälsosamt och säkert digitalt arbete och deras stöd är avgörande för att säkra arbetstagarnas välbefinnande på den digitala arbetsplatsen.

Du kan läsa mer om de officiella kampanjpartnerna i pressmeddelandet.

Lär känna alla kampanjpartnerna