Arbete via digitala plattformar: Läs mer om det första prioriterade området i kampanjen för hälsosamma arbetsplatser

Image

© EU-OSHA

Plattformsarbete är en växande sysselsättningsmodell inom flera ekonomiska sektorer och innebär att betald arbetskraft organiseras via eller på en digital plattform. På så sätt erbjuds en flexibel, lättillgänglig ingång till arbetsmarknaden, särskilt för vissa utsatta grupper. Plattformsarbete medför emellertid arbetsmiljörelaterade risker och utmaningar, bland annat i form av intensivt arbete, isolering, otrygga anställningar, otydlig yrkesställning och problem som rör hanteringen av arbetsuppgifter och arbetsscheman genom algoritmer. 

I EU-Oshas forskning om plattformsarbete analyseras möjligheter, utmaningar och risker, olika typer av plattformsarbete kartläggs och exempel på policyer identifieras. Samtidigt främjas utvecklingen av initiativ och praktiska verktyg för att förebygga arbetsmiljörisker, med användning av en rad olika exempel.

Få koll på senaste nytt och upptäck alla relaterade publikationer, såsom rapporter, fallstudier och policydokument. Lär dig allt om säkert och hälsosamt plattformsarbete med ett enda klick!