Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022

Keywords:

Den här broschyren innehåller exempel på goda praktiska lösningar som har tilldelats pris och lovordats i den 15:e upplagan av priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv, som syftar till att visa hur man på ett framgångsrikt sätt kan förebygga och hantera muskel- och skelettbesvär på arbetsplatsen.

Priset för 2020–2022 riktar sig till små och stora företag och organisationer som med goda resultat åtagit sig att aktivt identifiera risker och genomföra innovativa och effektiva lösningar som minskar eller undanröjer risken för arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär.

Exemplen är hållbara över tid och skulle kunna överföras till andra företag, sektorer eller medlemsstater. De tillför mervärde till befintliga lösningar samtidigt som de tar hänsyn till behoven hos majoriteten av de europeiska företagen, dvs. små och medelstora företag.

Ladda ner in: en