Finland: Storskalig förebyggande utbildning för socialarbetare och sjukvårdspersonal genom en anpassningsbar ergonomimodell

Keywords:

Under 2020 låg muskel- och skelettbesvär bakom ungefär en tredjedel av sjukfrånvaron hos Siun sote – samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen. Den finska organisationen tog fram en omfattande expertisbaserad ergonomisk handlingsplan för vård- och stödinsatser. Ergonomimodellen betonar förebyggande av muskel- och skelettbesvär genom utbildning och ökad medvetenhet hos socialarbetare och sjukvårdspersonal. Siun sote är ett av de exempel som lovordades vid den 15:e upplagan av tävlingen om priset för goda praktiska lösningar, som uppmärksammar framgångsrika insatser för att förebygga och hantera muskel- och skelettbesvär.

Ladda ner in: en | fi | nl |