Ungern: Planering och utformning av tekniska förändringar av produktionslinjen vid en godisfabrik baserat på ergonomiska principer

Keywords:

En riskbedömning utfördes med hjälp av motion capture-teknik för att identifiera ergonomiska risker vid F&F Ltd, ett familjeföretag med en liten godisfabrik i Ungern. Företaget planerade och utformade tekniska justeringar av sin produktionslinje baserat på ergonomiska principer för att förbättra arbetsmiljön och minska muskel- och skelettbesvären. Arbetstagarna själva och externa experter bidrog till att hitta lösningar.

F&F Ltd är en av vinnarna av det 15:e priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv, som lyfter fram framgångsrikt förebyggande och hantering av muskel- och skelettbesvär.

Ladda ner in: en | fi | hu | nl |