Lettland: Införande av anpassade lösningar för tunga lyft vid ett metallbearbetningsföretag

Keywords:

Det lettiska metallbearbetningsföretaget SIA Silkeborg Spaantagning Baltic skapade, med aktivt deltagande från arbetstagarnas sida, en säker och ergonomisk arbetsplats genom att identifiera, utforma och utveckla praktiska lösningar för hantering och lyft av tunga laster. Dessa anpassade lösningar, såsom en verktygshållare för att lyfta motorer som väger 100 kg, minskade risken för muskel- och skelettbesvär och garanterade förbättrade arbetsställningar och ergonomiska lyft.

SIA Silkeborg Spaantagning Baltic är en av vinnarna av det 15:e priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv, som lyfter fram framgångsrikt förebyggande och hantering av muskel- och skelettbesvär.

Ladda ner in: en | fi | lv | nl |