Finland: Bättre ergonomi genom tvärdisciplinärt samarbete inom livsmedelsindustrin

Keywords:

Muskel- och skelettbesvär var huvudskälet till sjukfrånvaron vid den finska barnmatstillverkaren Suomen Nestlés fabrik. Lösningen var bättre ergonomi. Företaget förbättrade arbetsrutiner och arbetsförhållanden för att förebygga muskel- och skelettbesvär, stödja återhämtningen för anställda som hade drabbats av sådana besvär och främja god hälsa och välbefinnande generellt. Resultatet är en betydande minskning av antalet sjukdagar. Suomen Nestlé är ett av de exempel som lovordades vid den 15:e upplagan av tävlingen om priset för goda praktiska lösningar, som uppmärksammar framgångsrika insatser för att förebygga och hantera muskel- och skelettbesvär.

Ladda ner in: en | fi | nl |