Tyskland: Främjande av muskel- och skeletthälsa i programvaruindustrin genom ergonomi

Keywords:

De flesta medarbetare vid det tyska multinationella programvaruföretaget SAP SE arbetar vid sina skrivbord, vilket utsätter dem för ergonomiska problem. SAP SE utvecklade en omfattande kunskapsdatabas med resurser och rådgivning för att främja god ergonomi och förebygga muskel- och skelettbesvär. Detta inbegriper råd kring användning av företagsbil och arbete på kunders anläggningar. Råd i frågor som gäller hälsa och säkerhet, såsom ergonomi, tas upp vid teammöten och sjukgymnastik erbjuds också.

Arbetstagarna har blivit mer medvetna om och engagerar sig mer i förebyggande frågor. SAP SE är en av vinnarna av det 15:e priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar inom kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv, som lyfter fram framgångsrikt förebyggande och hantering av muskel- och skelettbesvär.

Ladda ner in: de | en | nl |