Muskel- och skelettbesvär hos barn och ungdomar – ett livslångt perspektiv i fråga om riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Keywords:

Muskel- och skelettbesvär förekommer relativt ofta hos barn och ungdomar och många unga kommer in i arbetslivet med befintliga muskel- och skelettproblem som kan förvärras av arbetet.

Ett livslångt perspektiv (redan från barndomen) bör tillämpas för att förebygga muskel- och skelettbesvär och främja muskel- och skeletthälsa. Med ett sådant perspektiv kan vi öka kunskapen om hur och varför dessa muskel- och skelettbesvär uppstår under livets gång och om hur muskel- och skeletthälsan kan främjas.

Detta informationsblad lyfter också fram behovet av samarbete mellan sektorerna för folkhälsa, utbildning och arbetsmiljö för att förebygga muskel- och skelettbesvär hos barn och unga.

Ladda ner in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |