Bättre skolor genom främjande av muskel- och skeletthälsa

Keywords:

Att engagera skolor i arbetsmiljöfrågor kan bidra till att förebygga muskel- och skelettbesvär. För att skapa en kultur av förebyggande bland eleverna är det avgörande att föra in arbetsmiljöperspektivet i utbildningen.

Den här rapporten visar hur skolor kan bidra till tidigt och långsiktigt förebyggande och tar upp olika säkerhets- och hälsoperspektiv. Den innehåller exempel på framgångsrik integrering i Europa och rekommendationer för utformning och genomförande av åtgärder. Slutligen presenteras en strategi för att systematiskt främja motion och förebygga muskel- och skelettbesvär i skolorna.

Ladda ner in: en