Summary - Hälsa och säkerhet på Europas arbetsplatser: aktuellt läge och trender 2023

Keywords:

Rapporten beskriver arbetsmiljöläget i EU och tar upp aktuella trender och tendenser. Den bygger på data som sammanställts inom ramen för Europeiska arbetsmiljöbyråns verksamhet för EU:s arbetsmiljöinformationssystem (EU OSH Information System) och kombinerar kvantitativa indikatorer med förklaringar och analytiska beskrivningar.

Rapporten omfattar trender som går tillbaka 10–25 år. Hur långt tillbaka i tiden trenderna redovisas beror på tillgången till tillförlitliga uppgifter och metodologiska begränsningar. Den tar också hänsyn till relevanta kontextuella faktorer och arbetsmiljöinfrastrukturer. Rapporten avslutas med en översikt över förbättringar, områden där utvecklingen stagnerat eller är tvetydig samt områden som ger anledning till oro. 

Ladda ner in: en