Säkra och hälsosamma arbetsplatser i Europa: läget år 2023

Keywords:

I denna policygenomgång sammanfattas de viktigaste resultaten från rapporten ”Occupational Safety and health in Europe: state and trends 2023” (arbetsmiljön i Europa: läge och trender 2023) där indikatorer, trender och den kontextuella utvecklingen på arbetsmiljöområdet undersöks.

Trots utvecklingen av en omfattande ram för hantering av arbetsmiljörisker i EU:s medlemsstater sedan mitten av 1980-talet behöver vissa områden fortfarande förbättras. Skälet till detta är att det sker två samtidiga utvecklingar: å ena sidan minskar andelen arbetsolyckor, å andra sidan ökar de psykosociala och känslorelaterade stressfaktorerna, vilket har negativa effekter på arbetstagarnas välbefinnande, och de fysiska riskerna samt de ergonomiska påfrestningarna ligger kvar på en stabil och hög nivå.

Användningen av ny teknik på arbetsplatsen, sektorsövergången och förändringarna av arbetskraften i kombination med globaliseringen gör dessutom att det krävs bredare och mer omfattande arbetsmiljöåtgärder. Denna genomgång innehåller en rad rekommendationer för beslutsfattare om sådana åtgärder.

Ladda ner in: en