Presentation: Hälsa och säkerhet på Europas arbetsplatser: aktuellt läge och trender 2023

Keywords:

Den här presentationen ger en översikt över rapporten ”Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023” (hälsa och säkerhet på Europas arbetsplatser: aktuellt läge och trender 2023) och beskriver dess mål, struktur och de viktigaste slutsatser som dras i den. I huvudrapporten granskas olika indikatorer, trender och kontextuell utveckling på arbetsmiljöområdet.

Ladda ner in: el | en | fi | fr | hu | nl | pl | pt | sk |

Fler publikationer om detta ämne