Riskfaktorer för yrkesbetingad cancer i Europa: sammanfattning av metoden för undersökningen om arbetstagarnas exponering

Keywords:

EU-Osha:s undersökning om arbetstagarnas exponering för cancerriskfaktorer i Europa ger data och insikter om arbetstagares sannolika exponering för 24 kända cancerriskfaktorer under deras senaste arbetsvecka. Undersökningen genomfördes i Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Ungern och Finland under 2023.

Denna publikation ger en översikt över hur undersökningen utvecklades, baserat på den australiensiska studien av exponering på arbetet och verktyget OccIDEAS, och anpassades till EU:s sammanhang. Den innehåller även en sammanfattning av hur undersökningen utformades för ändamålet och hur den genomfördes. 

Ladda ner in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |