Riskfaktorer för yrkesbetingad cancer i Europa: de första resultaten av undersökningen om arbetstagarnas exponering

Keywords:

EU-Osha:s undersökning om arbetstagarnas exponering för cancerriskfaktorer i Europa ger information om arbetstagares sannolika exponering för 24 kända cancerriskfaktorer under deras senaste arbetsvecka. Undersökningen genomfördes i Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Ungern och Finland under 2023.

I denna publikation presenteras de första resultaten av undersökningen, där de vanligaste yrkesmässiga exponeringarna bland de beaktade cancerriskfaktorerna, omständigheterna kring exponeringarna och kopplingen mellan exponering och vissa arbetsförhållanden lyfts fram. Resultaten visar en ökad risk för arbetstagare på mikroarbetsplatser eller små arbetsplatser jämfört med medelstora eller stora arbetsplatser och för arbetstagare som arbetar mer än 50 timmar i veckan.

Ladda ner in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |