Tyskland

Det tyska arbetsmiljösystemet är tvådelat. Det utgörs av den statliga arbetsmiljötillsynen (förbunds- och delstatsnivå) och av de självständiga olycksfallsförsäkringsorganen. Staten (på förbundsstats- och delstatsnivå) utfärdar lagar, förordningar och regler för statliga kommittéer. Olycksfallsförsäkringsorganen utfärdar egna föreskrifter om förebyggande av olyckor efter granskning av behoven och med godkännande av förbunds- och delstatsregeringarna.

Tillsynspersonal vid de behöriga statliga tillsynsmyndigheterna (delstatsnivå) och olycksfallsförsäkringsorganen utövar tillsyn och ger företagen rådgivning.

Den gemensamma tyska arbetsmiljöstrategin (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA) har utformats av förbunds- och delstatsregeringarna och olycksfallsförsäkringsorganen för att säkra, förbättra och främja arbetsmiljön för arbetstagarna genom en samordnad och systematiskt tillämpad arbetsmiljöpolitik. Arbetsmiljöstrategins parter kommer att ytterligare samordna det förebyggande arbetsmiljöarbetet i framtiden med utgångspunkt i gemensamt överenskomna arbetsmiljömål.

Den tvådelade strukturen för arbetsmiljöfrågor i Tyskland kommer att bibehållas. Däremot kommer samarbetet mellan delstaternas arbetsmiljömyndigheter och tillsynsavdelningarna på de organ som sköter de lagstadgade olycksfallsförsäkringarna att förstärkas i frågor som rör rådgivning till företag och utförande av tillsynsärenden. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Om du vill veta mer om ärenden som rör arbetslagstiftningen kan du gå till webbplatsen för BMAS (förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor). På tyska: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / På engelska: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de