Tyskland

Det tyska arbetsmiljösystemet är tvådelat. Det utgörs av den statliga arbetsmiljötillsynen (förbunds- och delstatsnivå) och av de självständiga olycksfallsförsäkringsorganen. Staten (på förbundsstats- och delstatsnivå) utfärdar lagar, förordningar och regler för statliga kommittéer. Olycksfallsförsäkringsorganen utfärdar egna föreskrifter om förebyggande av olyckor efter granskning av behoven och med godkännande av förbunds- och delstatsregeringarna.Tillsynspersonal vid de behöriga statliga tillsynsmyndigheterna (delstatsnivå) och olycksfallsförsäkringsorganen utövar tillsyn och ger företagen rådgivning.Den gemensamma tyska arbetsmiljöstrategin (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie, GDA) har utformats av förbunds- och delstatsregeringarna och olycksfallsförsäkringsorganen för att säkra, förbättra och främja arbetsmiljön för arbetstagarna genom en samordnad och systematiskt tillämpad arbetsmiljöpolitik. Arbetsmiljöstrategins parter kommer att ytterligare samordna det förebyggande arbetsmiljöarbetet i framtiden med utgångspunkt i gemensamt överenskomna arbetsmiljömål.Den tvådelade strukturen för arbetsmiljöfrågorna i Tyskland kommer att bestå, men samarbetet mellan tillsynsavdelningarna vid olycksfallsförsäkringsorganen och delstaternas arbetsmiljömyndigheter när det gäller tillsyn av och rådgivning till företag kommer att förbättras ytterligare.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Tyskland
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
E-postadress: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de