Grekland

Arbets- och socialförsäkringsministeriet ansvarar för alla arbetsmiljöfrågor på nationell nivå. Generaldirektoratet för arbetsvillkor och hälsa, som ansvarar för arbetsmiljölagstiftningen, strategi, organisation, information, utbildning, träning och forskning, samt yrkesinspektionsmyndigheten (S.EP.E.), som är den myndighet som ansvarar för inspektioner och för tillsynen över efterlevnaden av arbetarskyddslagstiftningen, är de viktigaste behöriga statliga myndigheterna.Icke-statliga parter på arbetsmarknaden som är engagerade i arbetsmiljöfrågor spelar en viktig roll för det gemensamma målet att förbättra arbetsmiljön och minimera de arbetsrelaterade olyckorna och sjukdomarna genom den etablerade nationella dialogen inom arbetsmiljöområdet.Den grekiska nationella kontaktpunkten har genom ett samarbete med arbetsmarknadens parter och andra organisationer bland annat åtagit sig att samordna och administrera driften av det nationella nätverket för arbetsmiljöinformation.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou str.
10110 Athens
Grekland
Contact person:
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
Tel: +30 213 1516 090
E-postadress: grfop [dot] euosha [at] ypakp [dot] gr