Grekland

Arbets- och socialförsäkringsministeriet ansvarar för alla arbetsmiljöfrågor på nationell nivå. Generaldirektoratet för arbetsvillkor och hälsa, som ansvarar för arbetsmiljölagstiftningen, strategi, organisation, information, utbildning, träning och forskning, samt yrkesinspektionsmyndigheten (S.EP.E.), som är den myndighet som ansvarar för inspektioner och för tillsynen över efterlevnaden av arbetarskyddslagstiftningen, är de viktigaste behöriga statliga myndigheterna.Icke-statliga parter på arbetsmarknaden som är engagerade i arbetsmiljöfrågor spelar en viktig roll för det gemensamma målet att förbättra arbetsmiljön och minimera de arbetsrelaterade olyckorna och sjukdomarna genom den etablerade nationella dialogen inom arbetsmiljöområdet.Den grekiska nationella kontaktpunkten har genom ett samarbete med arbetsmarknadens parter och andra organisationer bland annat åtagit sig att samordna och administrera driften av det nationella nätverket för arbetsmiljöinformation.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr