Lettland

Den lettiska kontaktpunkten administreras av Statens arbetsmiljöinspektion. Informationsflödet hanteras av Informationsstyrelsen som består av representanter från Välfärdsministeriet, Statens arbetsmiljöinspektion, Samorganisationen för fria fackföreningar i Lettland, Lettiska arbetsgivarkonfederationen och Institutet för arbetsmiljöfrågor.En av kontaktpunktens arbetsuppgifter är utformningen av webbplatsen på Internet. På webbplatsen finns olika typer av arbetsmiljörelaterad information om situationen i Lettland. Den som är intresserad kan hitta information om framtida utveckling i lagstiftningen, planerade aktiviteter, rättsliga bestämmelser, publikationer och statistik vilket ger en övergripande bild av arbetsmiljöområdet i Lettland.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Valsts darba inspekcija
Kr. Valdemara Str. 38 k-1
LV-1010 Riga
Lettland
Contact person:
Linda MATISĀNE
Tel: +371 670 217 21
E-postadress: linda [dot] matisane [at] vdi [dot] gov [dot] lv