Island

Islands syn på det europeiska arbetsmiljösamarbetet.Den

isländska lagen om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatserna,
lag nr 46/1980, syftar till att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö
som står i överensstämmelse med samhällets sociala och tekniska
utveckling och att skapa förutsättningar för att säkerhets- och
hälsoproblem ska kunna lösas på arbetsplatserna med utgångspunkt i
lagar och bestämmelser, riktlinjer från arbetsgivare och arbetstagare
samt riktlinjer och anvisningar från Arbetsmiljöverket.Lagen omfattar all verksamhet som

sysselsätter en eller flera personer, oavsett om de äger företagen eller är

anställda. Arbetsgivarna är skyldiga att se till att

arbetsmiljön, säkerheten och åtgärderna för att förebygga faror är lämpliga och

tillfredsställande.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Island
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
E-postadress: siggi [at] ver [dot] is