Litauen

I Litauen är det arbetsmarknads- och socialministeriet som tillsammans med hälsovårdsministeriet ansvarar för genomförandet av den nationella arbetsmiljöpolitiken. Den statliga yrkesinspektionen som lyder under arbetsmarknads- och socialministeriet ansvarar för förebyggande av arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, arbetsmiljö och efterlevnad av bestämmelser i rättsakter på arbetsmiljöområdet. Yrkesinspektionen ansvarar även för kontroll av efterlevnad av Litauens arbetslagstiftning samt lagar och övriga bestämmelser som reglerar arbetsmiljön och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i företag, institutioner, organisationer eller andra organisationsstrukturer, oavsett juridisk form och verksamhetsområde. Detta gäller även när arbetsgivaren är en fysisk person (lag om nationell arbetsinspektion nr IX-1768, Žin., 2003, nr 102-4585).De viktigaste rättsakterna som reglerar arbetsmiljöpolitiken och genomförandet av denna i Litauen är arbetslagen och arbetsmiljölagen (nr IX-1672, Žin., 2003, nr 70-3170).Statens yrkesinspektion fungerar som Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkt i Litauen. Kontaktpunkten samordnar Litauens informationsnätverk för arbetsmiljöfrågor som består av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, vetenskapliga och offentliga institutioner och organ som genomför den nationella arbetsmiljöpolitiken.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt