Kroatien

Ministeriet för arbetsmarknad och pensionssystem är det organ inom statsförvaltningen i Republiken Kroatien som främst ansvarar för arbetsmiljöfrågorna. Ytterligare fyra organ arbetar för genomförandet av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen:

  • Institutet för förbättring av arbetsplatssäkerhet är det organ som främst ansvarar för kontrollen och förbättringen av arbetsplatssäkerheten.
  • Kroatiska institutet för hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen följer upp och ger professionell hjälp. Det står under hälsovårdsministeriets tillsyn.
  • Kroatiska sjukförsäkringskassan är ett organ för finansiering av hälsoskyddet och säkerheten på arbetsplatsen. Det står under hälsovårdsministeriets tillsyn.
  • Yrkesinspektionen är ett förvaltningsorgan inom ministeriet för arbetsmarknad och pensionssystem som genomför inspektioner för att kontrollera tillämpningen av lagstiftningen på arbetsmiljöområdet.

Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatien
Contact person:
Ana AKRAP
Tel: +385 0000 0000
E-postadress: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr