You are here

Kroatien

I Republiken Kroatien är det ministeriet för ekonomi, arbetsmarknad och entreprenörskap som är det främsta förvaltningsorganet när det gäller arbetsmiljöskyddet. Ytterligare tre institutioner deltar i genomförandet av arbetsmiljöskyddet.  • Det kroatiska institutet för hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen följer upp och ger professionell hjälp. Det lyder under ministeriet för hälsovård och sociala frågor och ministeriet för ekonomi, arbetsmarknad och entreprenörskap.
  • Det kroatiska institutet för sjukförsäkring och hälsoskydd på arbetsplatsen är ett organ som finansierar arbetsmiljöskyddet. Det lyder under ministeriet för hälsovård och sociala frågor.
  • Den statliga kontrollmyndigheten är ett förvaltningsorgan som lyder direkt under regeringen. Den svarar för tillsynen av att bestämmelserna efterlevs och övervakar situationen när det gäller säkerhet på arbetsplatsen.

Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatien
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: +385 1 6109 230
E-postadress: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr