Kroatien

Ministeriet för arbetsmarknad, pensionssystem, familjefrågor och socialpolitik är det organ inom statsförvaltningen i Republiken Kroatien som främst ansvarar för arbetsmiljöfrågor. Det har ett nära samarbete med hälsovårdsministeriet i frågor som rör arbetsmiljö. Ytterligare tre organ arbetar för genomförandet av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen:

 • Statsinspektionen är en central myndighet som genomför inspektionsverksamhet inom tio områden, bland annat inom arbete och arbetsmiljö. Den består av 17 inspektionsenheter och inbegriper en enhet med ansvar för arbete och arbetsmiljöfrågor.
 • Kroatiska folkhälsoinstitutet är ett ledande organ på folkhälsoområdet i landet. Institutet har en arbetsmiljöavdelning vars uppdrag är att verka för att förbättra arbetstagarnas hälsa.
 • Kroatiska sjukförsäkringskassan är ett organ för finansiering av hälsoskyddet och säkerheten på arbetsplatsen. Det står under hälsovårdsministeriets tillsyn. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr