Turkiet

I Turkiet sorterar arbetsmiljöfrågor under arbets- och socialförsäkringsministeriet. Det finns fyra huvudaktörer som är verksamma inom arbetsmiljöområdet i Turkiet och handhar arbetsmiljöfrågor vid ministeriet.  • Generaldirektoratet för arbetsmiljö, som är kontaktpunkt för Europeiska miljöbyrån, bedriver lagstiftningsarbete, ansvarar för auktorisering av enskilda, institutioner och organisationer verksamma inom arbetsmiljöområdet, bedriver verksamhet för att informera om och öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor, är aktiva inom nationella och internationella samarbeten och samordnar det nationella arbetsmiljönätverket i Turkiet. Arbetsmiljöcentrum (ISGUM), ett organ knutet till generaldirektoratet för arbetsmiljö som har hand om mätningar på arbetsplatser och fastställer mätstandarder.
  • Yrkesinspektionsstyrelsen, som inspekterar efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen på arbetsplatser.
  • Utbildnings- och forskningsinstitutet för säkerhet i arbetet och social trygghet (ÇASGEM), som organiserar utbildning för yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet och andra relaterade målgrupper, utöver annan arbetslivsrelaterad utbildningsverksamhet.
  • Institutet för social trygghet (SGK), som samlar in och analyserar data om arbetslivet, tillhandahåller yrkesstatistik samt ansvarar för kompensationen vid arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.

Kontaktställenas kontaktuppgifter

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Emek Mahallesi 17 - Cadde No: 13
06520 Emek
Turkiet
Contact person:
Selçuk YAŞAR
Tel: +90 312 296 7611